Comunicat de presă privind închiderea proiectului ”Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbări climatice în Câmpina”

Anunțuri (Categoria articolului)

UAT Municipiul Câmpina, în calitate de beneficiar, anunță încheierea proiectului ”Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbări climatice în municipiul Câmpina”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 - 2021, prin Programul Ro-Mediu pentru care Operator de Program este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,.

Obiectivul general al proiectuluui: creșterea capacității UAT Municipiul Câmpina de a face față provocărilor cauzate de schimbările climatice și necesitatea de adaptare, precum și nevoia de atenuare a efectelor acestora, prin integrarea cunoștințelor despre acest fenomen în plan local și creșterea gradului de conștientizare la nivelul administrației și comunității locale, reducând astfel efectele adverse ale poluării.
Obiectivele specifice:
- Dezvoltarea de cunoștințe și îmbunătățirea capacității de gestionare a schimbărilor climatice și impactul acestora prin elaborarea de strategii și planuri de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Câmpina.
- Creșterea gradului de conștientizare cu privire la provocările cauzate de schimbările climatice și necesitatea de adaptare, precum și a nevoii de atenuare a efectelor acestora și a capacității de răspuns a autorității publice locale în contextul actual, prin acțiuni de informare și implicare a angajaților la nivelul autorității publice locale.
Rezultate obținute în cadrul activităților proiectului:
- Elaborarea Strategiei și a Planului de atenuare și adaptare la schimbări climatice pentru munciipiul Câmpina.
De asemenea, au fost implementate acțiuni / activități de informare / diseminare și publicitate aferente proiectului, cum ar fi:
- conferință de lansare, respectiv de închidere a proiectului;
- două sesiuni de conștientizare a publicului;
- realizarea unei pagini web dedicată proiectului, pe site-ul web al Primăriei Câmpina;
- o pagină Facebook a proiectului;
- o pagină Instagram a proiectului;
- un panou temporar;
- o placă permanentă;
- două workshop-uri organizate cu un număr de cinci ateliere de lucru.
Valoarea totală a proiectului este de 611.497,00 lei, din care 608.522 lei reprezintă contribuția financiară nerambursabilă acordată prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021. Perioada de implementare a proiectului - 12 luni.
Documentele elaborate în cadrul proeictului sunt deosebit de utile și de necesare Primăriei municipiului Câmpina, deoarece prin implementarea lor, în perioada următoare, vom fi mai pregătiți de a face față schimbărilor climatice, respectiv de a reduce cât mai mult efectele negative ale acestora.
De asemenea, urmare a sesiunilor de informare și conștientizare , avem o populație mai informată la ceea ce înseamnă schimbările climatice și la impactul acestora asupra vieții noastre.

Primăria municipiului Câmpina
Date de contact: Câmpina, Bulevardul Culturii, nr. 18, Județul Prahova, România. Telefon: 0244.337.454 / Fax: 0244.371.458. E-mail: web@primariacampina.ro. Site: primariacampina.ro.

735 vizualizari

Comentarii

Campurile marcate cu * sunt obligatorii

Anunțuri

1745 vizualizari
13 mar. 2023 18:17

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților din punct de vedere al securității la incendiu în cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila”

MUNICIPIUL CÂMPINA, în calitate de solicitant de finanțare pentru Spitalul de Psihiatrie Voila, a implementat proiectul „Creșterea siguranței pacienților din punct de vedere al securității la incendiu în cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila”, cod SMIS 152546, proiect desfășurat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 “Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie”, Obiectivul specific 10.1 “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale”.

2064 vizualizari
06 mar. 2023 17:14

Hidro Prahova a semnat un proiect european pentru eficientizarea activității de transport și reducerea pierderilor de apă în opt localități

Un nou proiect de investiții cu finanțare europeană, semnat de operatorul HIDRO PRAHOVA SA, pentru eficientizarea activității de transport și reducerea pierderilor de apă în 8 localități din Prahova.

Alte stiri recente

0 vizualizari
20 mar. 2023 19:59

Societatea Voipan Sil Câmpina angajează mai multe categorii de personal

Societatea Voipan Sil Câmpina anunță că face angajări, având nevoie de mai multe categorii de personal.

694 vizualizari
20 mar. 2023 17:56

Proiect Erasmus+ la Școala ”B.P. Hasdeu” Câmpina - ”All different, all equal”. Participă elevi din Italia, Spania și Franța

În cadrul proiectului Erasmus+ ”All different, all equal”, Câmpina, prin Școala Gimnazială ”B.P. Hasdeu”, este gazda unei noi acțuni de mobilitate, la care participă elevi și cadre didactice de la școlile partenere din Italia, Spania și Franța.