Proiecte fantastice și unele care par științifico-fantastice în Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpina pentru 2021-2027

Actualitate (Categoria articolului)

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpina pentru 2021-2027 se află în dezbatere publică, pe site-ul Primăriei Câmpina, până la 12 aprilie 2021. După cum am menționat și în alte articole, este un document complex, care include și o listă cu 334 de proiecte pentru toate domeniile - infrastructură, dezvoltare economică, administrație locală, sănătate, social, mediu, eficiență energetică, resurse umane, educație, cultură, turism etc. Unele proiecte sunt de-a dreptul fantastice și Câmpina le merită. Altele, însă, par de domeniul științifico-fantastic, mai ales pentru o localitate care a stat prea multă vreme în loc și care are mult prea multe probleme de rezolvat, cea mai importantă fiind, desigur, problema financiară.

Poate ați găsit timp să studiați Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpina pentru 2021-2027. Poate ați văzut măcar lista proiectelor incluse în această Strategie. Poate că i-ați dat importanță acestui document sau poate... nu. Este un document impresionant, trebuie să recunoaștem, o Strategie cum Câmpina n-a avut vreodată. Dar este foarte greu de spus câte dintre proiectele incluse aici se vor materializa vreodată, câte vor fi realizate sau în curs de realizare atunci când vom trage linie și vom bifa, în 2027. Să nu uităm, se mizează în special pe fonduri europene pentru implementarea proiectelor și vorbim de ultimul ciclu de finanțare europeană, cel care se va încheia în 2027. Dar proiectele cu fonduri europene nu înseamnă doar bani de la UE, ci și cofinanțări de la bugetul local și cheltuieli neeligibile plătite tot de la bugetul local. Se mizează pe fonduri guvernamentale și pe parteneriate cu Consiliul Județean. Probabil că vor exista, dar nu atât de multe încât administrația câmpineană să se poată declara mulțumită. În plus, să nu uităm că bugetul local nu permite decât investiții minime, că grosul banilor se duce pe salarii și în funcționare. Să nu uităm că un milion de euro se plătește anual pe ratele la credite și pe dobânzi pentru împrumuturile bancare accesate de fosta administrație locală, iar vârful de sarcină se atinge în 2023. Cu alte cuvinte, administrația Moldoveanu va avea zile grele din acest punct de vedere, al banilor. Ne dorim să nu avem dreptate...
Revenind la Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Câmpina, vă prezentăm în continuare cele mai importante proiecte din fiecare domeniu, cu precizarea că întreaga Strategie și întreaga listă de proiecte le găsiți pe pagina web a Primăriei Câmpina, la următoarele link-uri:
- Strategia de Dezvoltare 2021-2027
- Listă proiecte

Dezvoltare economică

- Centru suport pentru promovarea inovării – facilitarea investițiilor tehnologice în IMM-uri, inclusiv tehnologii IT&C, automatizare, robotică, inteligență artificială, customizare de masă – 1,5 milioane euro
- Elaborarea unei platforme de promovare a oportunităților de investiții și a unui catalog al investitorului, integrat cu platforma Primăria Digitală – 300.000 euro
- Constituirea unei platforme integrate de promovare, informare și servicii turistice (inclusiv aplicație mobilă) – 800.000 euro
- Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, precum și crearea / modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică – 2 milioane euro
- Realizarea de parcuri fotovoltaice conectate la rețea – 20 milioane euro
- Investiții în ferme fotovoltaice pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile la nivelul operatorilor industriali – 15 milioane euro
- Proiect integrat pentru conversia deșeurilor în peleți – 4 milioane euro
- Reconversia funcțională a unităților industriale degradate și crarea unui program pilot de tratate a terenurilor contaminate prin vegetație – 50 milioane euro 

Infrastructură locală
- Centura de Est – 20 milioane euro
- Construire nod rutier intrare / ieșire din DN1 în Strada Pictor Nicolae Grigorescu și legătură cu Gara Câmpina – 20 milioane euro
- Net City Câmpina – rețea subterană unică pentru comunicații, fibră optică și rețele electrice – 1 milion euro
- Crearea unui nou pod rutier și pietonal peste râul Doftana – 3 milioane euro
- Câmpina VeloCity – sistem integrat de mobilitate alternativă de tip bike sharing – 900.000 euro
- Crearea de noi spații pietonale, shared-space și agrement – 3 milioane euro
- Extinderea / îmbunătățirea accesului pietonal și cu bicicleta către zona de agrement Voila – 5 milioane euro
- Rețea de stații de încărcare pentru autoturisme electrice – 1 milion euro
- Modernizarea stațiilor de transport public și instalarea de echipamente interactive pentrua ducerea la standardul de ”Smart Bus station” – 1,5 milioane euro
- Realizarea unui centru intermodal de transport public, integrat cu sistem park and ride – 4 milioane euro
- Resistematizarea principalelor coridoare de transport pentru reducerea emisiilor la nivelul zonei funcționale urbane – 25 milioane euro
- Refacerea mocăniței pe traseul Câmpina – Valea Doftanei – 20 milioane euro
- Pasaj subteran în zona centrală – 15 milioane euro
- Extinderea, modernizarea și dotarea spațiului pietonal din zona centrală – 5 milioane euro 

Administrație publică locală
- Smart Green City – crearea u nei infrastructuri moderne de monitorizare, avertizare și suport al deciziei cu privire la factorii de mediu – 1 milion euro
- Centrul operațional de managament integrat al utilităților publice, inclusiv aplicații de tip Smart-Comunity pentru cetățeni – 3 milioane euro
- Safe City – platformă inteligentă în vederea creșterii siguranței publice și întărirea capacității de răspuns în situații de urgență – 2 milioane euro
- Safe School – sistem proactiv de control al accesului, triajului medical și informare electronică pentru siguranța în institutțiile de învățământ – 1,5 milioane euro
- Ride sharing – school bus – platformă de ride sharing pentru promovarea soluțiilor de transport în comun pentru elevi – 1 milion euro
- Smart building amanagement platform – sistem integrat de monitorizare, control și eficiență energetică în clădirile publice – 3 milioane euro
- Primăria Digitală – proiect de digitalizare și implementare a unei platforme unice de gestiune integrate a proceselor din cadrul Primăriei – 3 milioane euro 

Dezvoltare periurbană
- Extinderea și modernizarea rețelei publice de alimentare cu apă – 15 milioane euro
- Extinderea și modernizarea rețelei publice de canalizare – 15 milioane euro
- Separarea totală a sistemului de canalizare ape pluviale de cel de ape menajere – 10 milioane euro
- Construirea stației de epurare și tratare a apelor menajere – 25 milioane euro
- Construirea unui centru medical și adăpost pentru animale și implementarea unui program pentru capturarea și darea spre adopție a animalelor abandonate – 1 milion euro
- Regenerare urbană în cartierele de locuințe – 3 milioane euro
- Parcare supraetajată Piața Centrală – 2 milioane euro
- Imobil administrativ, sediu pentru Serviciul de Ambulanță și Poliția Locală – 1 milion euro
- Creșterea eficienței energetice, reabilitare termică și consolidare pentru blocuri, clădiri publice
- Amenajarea acoperișurilor verzi pentru clădiri – 10 milioane euro
- Construirea de locuințe pentru tineri – 10 milioane euro 

Sănătate
- Construirea și dotarea unui nou corp de clădire pentru Spitalul Municipal – 20 milioane euro
- Dotare cu aparatură și mobilier a cabinetelor medicale școlare – 2 milioane euro
- Consolidarea și modernizarea Spitalului de Psihiatrie Voila – 6 milioane euro
- Înființare centru medico-social – 500.000 euro
- Dezvoltarea infrastructurii care furnizează servicii de paliație și îngrijiri medcicale pe termen lung – 2 milioane euro 

Mediu
- Centru operațional municipal pentru managementul situațiilor de urgență – 1,5 milioane euro
- Investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor poluate – 50 milioane euro
- Regenerare urbană prin transformarea liniilor de cale ferată dezafectate și crearea unei axe verzi în cadrul municipiului – 3 milioane euro
- Extinderea și modernizarea serelor municipalității pentru a fi convertite într-o grădină botanică – 4 milioane euro
Realizarea de trasee cicloturistice la nivelul zonei urbane funcționale – 500.000 euro
- Câmpina turistică – instalații de tip landart în zonele limitrofe verzi ale Câmpinei, amenajarea spațiilor publice adiacente și realizarea unui traseu turistic între acestea – 5 milioane euro
- Realizare de perdele forestiere în zonele cu trafic greu – 1 milion euro
- Sistem inteligent de tip IoT de colectare proactivă a deșeurilor și dezvoltarea unui centru de colectare gratuită a deșeurilor reciclabile, inclusiv DEEE – 3 milioane euro
- Implementarea sistemului de colectare a uleiurilor alimentare uzate – 500.000 euro 

Resurse umane, educație
- Promovarea reconversiei profesionale și învățăturii continue în vederea creșterii angajabilității și a programelor de formare menite să crească gradul de alfabetizare digitală – 500.000 euro
- Programe de cooperare între agenții economici și unitățile școlare – 500.000 euro
- Educație pentru viitor – creșterea accesului și participării la educație pentru grupurile vulnerabile – 1 milion euro
- Construirea unei creșe – 800.000 euro 

Social
- Dezvoltarea Centrului de servicii specializate de asistență socială și îngrijiri pentru populația vulnerabilă – 1 milion euro
- Dezvoltarea centrului de servicii specializate pentru copii și tineri cu tulburări de comportament și pentru copiii cu dizabilități – 500.000 euro
- Program ”Masă caldă pentru elevi” la Cantina Socială
- Program ”Burse sportive locale” – copiii care se înscriu și fac sport în sistem organizat primesc o masă caldă și alocație pentru haine 

Turism, cultură, spații verzi
- Modernizarea rețelei infrastructurii de acces la elementele de patrimoniu construit, a signalisticii verticale a traseelor turistice și a obiectivelor și integrarea acestora în cadrul unei aplicații mobile de promovare a turismului în Câmpina – 1 milion euro
- Dezvoltarea conceptului de ”artă stradală” prin pictarea tuturor zidurilor vechi și a gangurilor de trecere din strada principală în curtra interioară a blocurilor – 600.000 euro
- Modernizarea zonei de agrement ”Fântâna cu Cireși” – 1,5 milioane euro
- Regenerare urbană și revitalizarea zonei adiacente râului Doftana prin înființarea unui parc dendrologic care să promoveze biodiversitatea și sustenabilitatea – 2 milioane euro
- Construirea unui spațiu de agrement complex, parc de distracții și aqua-parc – 10 milioane euro
- Amenajarea ștrandului de la Casa Tineretului – 10 milioane euro
- Amenajarea unui patinoar – 6 milioane euro
- Restaurarea și punerea în valoare a Capelei Hernia – 10 milioane euro
- Reabilitarea spațiilor verzi din proximitatea Castelului Hasdeu și crearea unui parc tematic de știință/istorie – 1 milion euro
- Elaborarea Manualului de Branding al Câmpinei, corelat cu o strategie de marketing și promovare – 200.000 euro
- Realizarea unei săli de sport polivalentă – 2 milioane euro
- Construirea teatrului de vară și a cinematografului în aer liber – 700.000 euro
- Amenajarea unui observator astronomic pe dealul Muscel – 3 milioane euro

4601 vizualizari
6

Comentarii

Campurile marcate cu * sunt obligatorii
  • LIVIA ION 18.03.2021 16:00 Minunat . SPOR in transpunerea in concret . CE FACETI CU CLADIRILE PETROM ??? O COMOARA CARE SE DEGRADEAZA ZILNIC .
  • NicuC 18.03.2021 16:23 Dacă din întâmplare treceți pe lângă intrarea în Colegiul Nicolae Grigorescu dinspre str Calea Doftanei uitati-vă la modul de reparație a terminație coloanei din dreapta ușii și veți înțelege imediat daca obiectivele Strategiei de Dezvoltare sunt realizabile.
  • Diss 18.03.2021 18:13 Deci orașul e plin de gropi și administrația vrea să cheltuiască 20 de milioane de euro pentru mocănița Valea Doftanei-Campina!?! La mai mare!
  • bogdan 20.03.2021 08:23 Sunt foarte multe de spus, dar la o prima vedere: sistem ride sharing pt transport elevi 1 mil - de unde s-a ajuns la valoarea asta? amenajare strand Casa tineretului 10 mil / constructie sala sport polivalenta 2 mil / patinuar 6 mil, cum s-a ajuns la aceste valori? strandul este acolo si costa de 5 ori mai mult sa il amanajezi decit o sala de sport ? Reamenajam strand, reamenajam FantAna cu ciresi , dar vrem si un parc de agrement si aqua parc! un proverb spune sa te intinzi cat iti este plapuma Arta stradala 600 mii ? banuiesc ca acesta este pretul vopselurilor? Cred ca se vor prioritiza proiectele de implementare/promovare/aplicatii " smart", despre nimic, unde fondurile si realizarile sund greu de identificat si urmarit Observator atronomic pe Muscel - 3 mil euro reprezinta in opinia mea tichia de margaritar. Amenajarea str Bobilna a fost 2.2 mil RON fara TVA- despre calitatea finisari - fara comentarii. Calea Doftanei aproximativ 8 mil RON, calitaeta o va monitoriza d-ul primar sau viitor vice, dar impreuna sunt departe de cele 3 mil EURO pentru obesrvator. se vrea un observator sau ceva gen planetariu? sau nu se stie ce se vrea dar se cunoaste valoare investitiei? Despre mediu si curatenia orasului NIMIC concret,exceptind fantasmagoria de curatar a batalelor unei entitati private cu 50 mil euro. O solicitare la mediu - dorsc sa implementez eu sistemul de colectare uleiuri alimentare uzate la valoarea de 500.000 mii euro Pot aplica si un tarif de colectare ? eu cred ca in maxim 3 luni reusesc! Consider ca acest program este o bataie de joc la adresa locuitorilor orasului. Ori echipa din primarie este janica ori primarul, ori cu totii. Senzatia lasata este ca acesta lista de proiecte creata de functionari publici care nu pot fi dati afara , este realizata pe genunchi - in limbaj popular. a considera SF aceasta lista este o jignire adusa genului literar PS vad ca primaria vrea 120 mil de la UEin anii urmatori - din lista proiecte, pe Turism, cultura spatii verzi avem 47 mil euro, la Adm publica locala avem 14.5 mil euro, la infrastructura locala circa 105 mil euro s.a.m.d; dar banii pot veni si din alte surse: buget local,judetean, national, serios?!?
  • Anonim 21.03.2021 12:17 Foarte bine punctat, domnule Bogdan. Oamenii astia ori NU gandesc deloc ori isi bat joc de noi ori ne considera prosti gramada ...
  • Bobita 23.03.2021 16:53 Orasul nu s-a nascut ieri,el are ranile lui de mult timp nebandajate,Programul este facut de mult timp,estimarile de pret sunt la MISTO,cine crede in asemenea cifre halucinante?Are PRIMARIA personal calificat pentru asemenea PROIECTE?eu zic ca NU.iN AFARA DE AMENAJARI DE PARCURI SI LACURI ,O CALE DACIA ,UN BLOC DE NECESITATE MULTE, CU PROBLEME TEHNICE SI FINANCIARE S-A FACUT FOARTE PUTIN IN 20 DE ANI.De aceea eu sunt sceptic ca acest volum mare de lucrari se vor face sau cate din ele Dumnezeu stie.Binenteles ca evaluarea de pret este absurda si ireala la acest stadiu.Sunt proiectele facute ? atunci de unde milioanele de euro?Cand faci un proiect se incepe dupa S.F cu BASIC DESIGN unde se face un pret cu +si -25%toleranta,apoi in Detail Design +si -10% si atunci ce sa credem ?O MISTOCAREALA POLITICA ?Ciudate vremuri sa ajungi la conducere fara un background real si credibil.Stam cu ochii pe voi.Vrem sa vedem in dreptul fiecarui PROIECT stadiul real .

Actualitate

132 vizualizari
25 feb. 2024 19:15

Apa de la Șipot Lac, din Câmpina, nu este potabilă

Primăria municipiului Câmpina a informat în cursul zilei de vineri, 23 februarie, că apa de la Șipotul de la Lac nu este potabilă.

151 vizualizari
25 feb. 2024 18:06

Mai mulți bani pentru bisericile din Câmpina

Cu 10% mai mult față de anul 2023 vor primi bisericile din Câmpina în acest an dacă se va aproba proiectul inițiat de primarul Alin Moldoveanu privind alocarea de sume pentru bisericile din Câmpina.

Alte stiri recente

551 vizualizari
25 feb. 2024 16:06

Argint pentru Eduard Unguroaica, la săritura în lungime, în etapa a doua a Campionatului Național de Atletism

După o primă zi cu patru clasări pe podium pentru sportivii de la CSS ”Constantin Istrati” Câmpina, duminică, 25 februarie, Campionatul Național de Atletism în Sală pentru sportivi sub 16 și sub 18 ani, etapa a doua, a continuat, atleții câmpineni fiind înscriși în alte câteva probe.

657 vizualizari
25 feb. 2024 15:38

Cupa României, faza județeană, turul al II-lea. CS Scorțeni Mislea - Sportul Câmpina 1-3

După ce în primul tur al fazei județene a Cupei României a trecut cu 1-0, pe teren propriu de CS Șotrile, Sportul Câmpina a jucat duminică, 25 februarie, în turul secund, în deplasare, la Mislea, cu formația CS Scorțeni Mislea.