CONTACT
https://sanconfind.ro/
https://www.hidroprahova.ro/
http://floricon.ro/
https://www.soceram.ro/

Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local Câmpina din data de 29 iulie 2021

- Actualitate -

Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local Câmpina din data de 29 iulie 2021

Pe 29 iulie 2021, Consiliul Local Câmpina este convocat în ședință ordinară, proiectul ordinii de zi fiind următorul:

1. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul I al anului 2021.
2. Raport privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol, pe trimestrele I și II ale anuIui 2021.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Municipiului Câmpina.
- Inițiatori: Adina Gîrbăcică, Valentin Crețu, Dan Nica - consilieri locali.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului contribuției lunare de întreținere a persoanelor beneficiare de serviciile sociale ale Centrului Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială a PersoaneIor fără Adăpost Câmpina.
- Inițiator: Alin  Moldoveanu - primarul municipiului Câmpina.
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisiile de concurs/ soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcției vacante de Director de îngrijiri, la Spitalul de Psihiatrie Voila.
- Inițiator: Alin  Moldoveanu - primarul municipiului Câmpina.
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de examinare la concursul organizat pentru ocuparea funcției vacante de Șef Serviciu Anatomie Patologică, la Spitalul Municipal Câmpina.
- Inițiator: Alin  Moldoveanu - primarul municipiului Câmpina.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”PUD - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în Școala Gimnazială B.P.Hasdeu din MunicipiuI Câmpina” (Sst = 5644 mp), pe teren situat în municipiul Câmpina, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 31, Nr.Cadastral/C.F. 22823, beneficiar Municipiul Câmpina.
- Inițiator: Alin Moldoveanu - primarul municipiului Câmpina.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”P.U.D. - Detaliere condiții de amplasare pentru două clădiri S+P+1 și una P+1- multifuncționale de agrement și sport, amenajare loc agrement copii și adulți, alei carosabile și pietonale, spații parcare, împrejmuire, branșamente și utilități”, pe teren situat în municipiul Câmpina, Al. Vacanței, f.nr., Nr.Cadastral/C.F. 28235 (Sst=2154 mp).
- Inițiator: Alin Moldoveanu - primarul municipiului Câmpina.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare de către Spitalul Municipal Câmpina pentru plângerea penală înregistrată sub nr.9711/07.06.2021, formulată împotriva Spitalului Municipal Câmpina.
- Inițiatori: membrii Comisiei de specialitate Administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, drepturile omului și problemele minorităților, pază și ordine, protecție civilă, familie ți protecție copii.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului în suprafață de 60,00 m.p., proprietate publică a Municipiului Câmpina, situat în incinta Spitalului de Psihiatrie Voila, destinat amplasării unui spațiu comercial - chioșc.
- Inițiatori: Horațiu Zăgan, Andrei Duran și Liviu Davidescu - consilieri locali.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a amplasamentelor proprietate publică a Municipiului Câmpina, situate în municipiul Câmpina, Str. Republicii, f.nr., în fața complexului Mercantis - 1 amplasament; B-dul Carol I, f.nr., Piațeta ”La ceas” - 2 amplasamente și Str. Orizontului, f.nr. - 7 amplasamente, în vederea amplasării unor structuri de vânzare - construcții cu caracter provizoriu, pentru desfășurarea activității de comerț stradal de lungă durată și sezonier.
- Inițiatori: membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului aparținând domeniului privat, în suprafață de 231,00 m.p., aferent construcției, situat în municipiul Câmpina, Str. Prutului, nr. l7, Nr.Cadastral/Carte Funciară 20105, prin exercitarea dreptului de preemțiune.
- Inițiatori: Roxana Gheorghe, Bogdan Ene, Costel Filip, Cosmin Raț - consilieri locali.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului aparținând domeniului privat, în suprafață măsurată de 257,00 m.p., din acte 253,00 m.p. aferent construcției, situat în municipiul Câmpina, Str. Siret, nr. 53, Nr.Cadastral/Carte Funciară 20127, prin exercitarea dreptuIui de preemțiune.
- Initiatori: Roxana Gheorghe, Bogdan Ene, Costel Filip, Cosmin Raț - consilieri locali.
14. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 83,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, Str. PetrolistuIui, nr. 6, Nr.cadastral /C.F. 28674, în favoarea S.C. VIavi Com S.R.L.
- Inițiatori: membrii Comisiei de specialitate buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public și privat li agricultură.
15. Întrebări, interpelări, diverse.


26 Jul 2021 08:45 2069 vizualizari


Comentarii


425 vizualizari 24 Jul 2024 12:45 Admitere 2024 - 607 locuri ocupate și 37 locuri rămase libere la liceele câmpinene după prima etapă a repartizării computerizate

Admitere 2024 - 607 locuri ocupate și 37 locuri rămase libere la liceele câmpinene după prima etapă a repartizării computerizate

644 locuri au fost disponibile la liceele câmpinene pentru admiterea 2024, învățământ de zi, iar 607 dintre acestea au fost ocupate după prima etapă a repartizării computerizate.

citeste mai mult
1003 vizualizari 24 Jul 2024 10:53 La Câmpina, pe Strada Maramureș, un incendiu la o mașină a alarmat locuitorii din zonă

La Câmpina, pe Strada Maramureș, un incendiu la o mașină a alarmat locuitorii din zonă

Miercuri, 24 iulie, puțin după ora 10.00, sirenele mașinilor de intervenție - pompieri și poliție - s-au auzit la intrarea pe Strada Maramureș dinspre Bulevardul Carol I.

citeste mai mult
261 vizualizari 24 Jul 2024 10:08 Consiliul Județean a lansat aplicația Prahova Trans

Consiliul Județean a lansat aplicația Prahova Trans

Consiliul Județean a anunțat lansarea oficială a aplicației Prahova Trans. Aplicația este disponibilă gratuit pentru descărcare din Google Play sau App Store.

citeste mai mult
545 vizualizari 23 Jul 2024 17:57 În Câmpina există o singură toaletă publică! Dar avem la ganguri...

În Câmpina există o singură toaletă publică! Dar avem la ganguri...

Poate părea un fapt mărunt, banal, dar gradul de civilizație al unei comunități se poate măsura și după numărul toaletelor publice. Iar acesta este un capitol la care Câmpina stă extrem de prost.

citeste mai mult
https://dentfamily.ro/
https://cleopatra-esthetics.ro/
Actualitate Politică Social Eveniment Interviuri Sănătate Editorial Sport Anunțuri Joburi Turism

Termeni și condiții - Politica de confidențialitate - Politica cookies
© 2024 Câmpina TV