Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local Câmpina din data de 29 iulie 2021

Actualitate (Categoria articolului)

Pe 29 iulie 2021, Consiliul Local Câmpina este convocat în ședință ordinară, proiectul ordinii de zi fiind următorul:

1. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul I al anului 2021.
2. Raport privind stadiul înscrierii datelor în registrul agricol, pe trimestrele I și II ale anuIui 2021.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Municipiului Câmpina.
- Inițiatori: Adina Gîrbăcică, Valentin Crețu, Dan Nica - consilieri locali.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului contribuției lunare de întreținere a persoanelor beneficiare de serviciile sociale ale Centrului Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială a PersoaneIor fără Adăpost Câmpina.
- Inițiator: Alin  Moldoveanu - primarul municipiului Câmpina.
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisiile de concurs/ soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru ocuparea funcției vacante de Director de îngrijiri, la Spitalul de Psihiatrie Voila.
- Inițiator: Alin  Moldoveanu - primarul municipiului Câmpina.
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local în Comisia de examinare la concursul organizat pentru ocuparea funcției vacante de Șef Serviciu Anatomie Patologică, la Spitalul Municipal Câmpina.
- Inițiator: Alin  Moldoveanu - primarul municipiului Câmpina.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”PUD - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în Școala Gimnazială B.P.Hasdeu din MunicipiuI Câmpina” (Sst = 5644 mp), pe teren situat în municipiul Câmpina, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 31, Nr.Cadastral/C.F. 22823, beneficiar Municipiul Câmpina.
- Inițiator: Alin Moldoveanu - primarul municipiului Câmpina.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”P.U.D. - Detaliere condiții de amplasare pentru două clădiri S+P+1 și una P+1- multifuncționale de agrement și sport, amenajare loc agrement copii și adulți, alei carosabile și pietonale, spații parcare, împrejmuire, branșamente și utilități”, pe teren situat în municipiul Câmpina, Al. Vacanței, f.nr., Nr.Cadastral/C.F. 28235 (Sst=2154 mp).
- Inițiator: Alin Moldoveanu - primarul municipiului Câmpina.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare de către Spitalul Municipal Câmpina pentru plângerea penală înregistrată sub nr.9711/07.06.2021, formulată împotriva Spitalului Municipal Câmpina.
- Inițiatori: membrii Comisiei de specialitate Administrație publică locală, juridic, relații cu publicul, servicii și comerț, muncă și probleme sociale, spațiu locativ, drepturile omului și problemele minorităților, pază și ordine, protecție civilă, familie ți protecție copii.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului în suprafață de 60,00 m.p., proprietate publică a Municipiului Câmpina, situat în incinta Spitalului de Psihiatrie Voila, destinat amplasării unui spațiu comercial - chioșc.
- Inițiatori: Horațiu Zăgan, Andrei Duran și Liviu Davidescu - consilieri locali.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a amplasamentelor proprietate publică a Municipiului Câmpina, situate în municipiul Câmpina, Str. Republicii, f.nr., în fața complexului Mercantis - 1 amplasament; B-dul Carol I, f.nr., Piațeta ”La ceas” - 2 amplasamente și Str. Orizontului, f.nr. - 7 amplasamente, în vederea amplasării unor structuri de vânzare - construcții cu caracter provizoriu, pentru desfășurarea activității de comerț stradal de lungă durată și sezonier.
- Inițiatori: membrii Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie și protecția mediului.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului aparținând domeniului privat, în suprafață de 231,00 m.p., aferent construcției, situat în municipiul Câmpina, Str. Prutului, nr. l7, Nr.Cadastral/Carte Funciară 20105, prin exercitarea dreptului de preemțiune.
- Inițiatori: Roxana Gheorghe, Bogdan Ene, Costel Filip, Cosmin Raț - consilieri locali.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului aparținând domeniului privat, în suprafață măsurată de 257,00 m.p., din acte 253,00 m.p. aferent construcției, situat în municipiul Câmpina, Str. Siret, nr. 53, Nr.Cadastral/Carte Funciară 20127, prin exercitarea dreptuIui de preemțiune.
- Initiatori: Roxana Gheorghe, Bogdan Ene, Costel Filip, Cosmin Raț - consilieri locali.
14. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 83,00 m.p., situat în municipiul Câmpina, Str. PetrolistuIui, nr. 6, Nr.cadastral /C.F. 28674, în favoarea S.C. VIavi Com S.R.L.
- Inițiatori: membrii Comisiei de specialitate buget, finanțe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public și privat li agricultură.
15. Întrebări, interpelări, diverse.

2000 vizualizari

Comentarii

Campurile marcate cu * sunt obligatorii

Actualitate

0 vizualizari
25 feb. 2024 19:15

Apa de la Șipot Lac, din Câmpina, nu este potabilă

Primăria municipiului Câmpina a informat în cursul zilei de vineri, 23 februarie, că apa de la Șipotul de la Lac nu este potabilă.

116 vizualizari
25 feb. 2024 18:06

Mai mulți bani pentru bisericile din Câmpina

Cu 10% mai mult față de anul 2023 vor primi bisericile din Câmpina în acest an dacă se va aproba proiectul inițiat de primarul Alin Moldoveanu privind alocarea de sume pentru bisericile din Câmpina.

Alte stiri recente

522 vizualizari
25 feb. 2024 16:06

Argint pentru Eduard Unguroaica, la săritura în lungime, în etapa a doua a Campionatului Național de Atletism

După o primă zi cu patru clasări pe podium pentru sportivii de la CSS ”Constantin Istrati” Câmpina, duminică, 25 februarie, Campionatul Național de Atletism în Sală pentru sportivi sub 16 și sub 18 ani, etapa a doua, a continuat, atleții câmpineni fiind înscriși în alte câteva probe.

630 vizualizari
25 feb. 2024 15:38

Cupa României, faza județeană, turul al II-lea. CS Scorțeni Mislea - Sportul Câmpina 1-3

După ce în primul tur al fazei județene a Cupei României a trecut cu 1-0, pe teren propriu de CS Șotrile, Sportul Câmpina a jucat duminică, 25 februarie, în turul secund, în deplasare, la Mislea, cu formația CS Scorțeni Mislea.