CONTACT
https://sanconfind.ro/
https://www.hidroprahova.ro/
http://floricon.ro/

Anunț public privind participarea municipiului Câmpina la Programul privind casarea autovehiculelor uzate

- Anunțuri -

Anunț public privind participarea municipiului Câmpina la Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Primăria Municipiului Câmpina anunță participarea la Programul privind casarea autovehiculelor uzate finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu.

În acest sens:
- în cadrul ședinței extraordinare din data de 19 aprilie 2023 Consiliul local al Municipiului Câmpina, a adoptat Hotărârea nr.72 pentru participarea UAT Câmpina la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, cu caracter multianual, cu finanțare nerambursabilă din Fondul pentru mediu;
- în data de 21 aprilie 2023, UAT Câmpina s-a înscris în Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu  (AFM). A fost depusă cererea de finanțare și documentația necesară.
În continuare se vor derula următoarele etape:
1. AFM va publica pe site-ul: www.afm.ro, lista cu UAT-urile care s-au înscris în Program și care au încheiat contracte de delegare
2. AFM va publica anunțul de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanții persoane fizice și a sumelor alocate
3. Persoanele fizice se vor înscrie on-line în aplicația care va fi pusă la dispoziție de AFM, pe site-ul: www.afm.ro.
4. AFM va transmite către UAT Câmpina lista cu solicitările de finanțare făcute pe baza înscrierilor solicitanților persoane fizice în aplicație.
După parcurgerea etapelor enumerate mai sus, Primăria Câmpina va da publicității (avizier, mass-media, pagina proprie de internet) lista cu solicitările, anunţul şi procedura internă privind participarea solicitanţilor de finanţare în cadrul Programului.
În conformitate cu Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.261/2022  pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, modificat prin Ordinul nr. 864 din 30 martie 2023, solicitanții persoane fizice la data solicitării trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
I.  Criterii de eligibilitate a solicitantului de finanțare:
- este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a delegatului;
- deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale UAT delegat, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
- nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
- nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;
- nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
- se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
- se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.
- În situația în care solicitantul de finanțare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declarația pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât și pentru proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.
- În situația în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate, solicitantul de finanțare va depune la delegat și acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului.
II. Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat:
- este înregistrat în evidențele fiscale ale delegatului;
- la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;
- are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;
- conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.
Ghidul de Finanțare, poate fi consultat în întregime accesând următorul link:  https://www.afm.ro/casare_auto_uzate_ghid.php.


27 Apr 2023 13:10 740 vizualizari


Comentarii


1070 vizualizari 17 May 2024 11:58 HIDRO PRAHOVA SA – Buletin informativ privind calitatea apei în Prahova, emis în data de 17 mai 2024

HIDRO PRAHOVA SA – Buletin informativ privind calitatea apei în Prahova, emis în data de 17 mai 2024

Societatea HIDRO PRAHOVA SA informează abonații și autoritățile locale  dina ria de operare că apa distribuită se încadrează în parametrii de potabilitate, conform cerințelor Ordonanței nr. 7 din 18 ianuarie 2024 emisă de Guvernul României, cu modificările și completările ulterioare.

citeste mai mult
184 vizualizari 14 May 2024 09:01 Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC Tek Food Production SRL, titular al proiectului ”Construire hale de producție și depozitare, corp socio-administrativ, spații tehnice, spații parcare, alei carosabile și pietonale, împrejmuire, uilități și organizare de șantier”, anunță publicul interesat auspra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova.

citeste mai mult
153 vizualizari 10 May 2024 13:22 Anunț privind consultarea publicului pentru etapa pregătitoare a actualizării Planului Urbanistic General al municipiului Câmpina

Anunț privind consultarea publicului pentru etapa pregătitoare a actualizării Planului Urbanistic General al municipiului Câmpina

Municipiul Câmpina a inițiat demersurile de actualizare PUG/RLU, conform HCL nr. 97/ 18 mai 2022 privind aprobarea participării Municipiului Câmpina în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 - Fondul local, fiind semnat contractul de finanșare nr. 129.196/ 16 noiembrie 2022 pentru actualizarea PUG și RLU în format GIS.

citeste mai mult
116 vizualizari 10 May 2024 12:14 HIDRO PRAHOVA SA - Buletin informativ privind calitatea apei în Prahova, emis în data de 10 mai 2024

HIDRO PRAHOVA SA - Buletin informativ privind calitatea apei în Prahova, emis în data de 10 mai 2024

Societatea HIDRO PRAHOVA SA informează abonații și autoritățile locale din aria de operare că apa distribuită se încadrează în parametrii de potabilitate, conform cerințelor Ordonanței nr. 7 din 18 ianuarie 2023, emisă de Guvernul României, cu modificările și completările ulterioare.

citeste mai mult
https://dentfamily.ro/
https://cleopatra-esthetics.ro/
Actualitate Politică Social Eveniment Interviuri Sănătate Editorial Sport Anunțuri Joburi Turism

Termeni și condiții - Politica de confidențialitate - Politica cookies
© 2024 Câmpina TV