Anunțuri

2091 vizualizari
02 nov. 2022 14:09

Anunț public privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu

Spitalul Municipal Câmpina, cu sediul în municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr. 117, județul Prahova, cod fiscal 2845818, număr de telefon 0244.337.351, interior 105, fax 0244.334.124, e-mail: secretariat@spitalcampina.ro, persoană de contact: ing. Iulian Costache, scoate la licitație un spațiu în suprafață totală de 99,26mp.

1749 vizualizari
28 oct. 2022 11:50

HIDRO PRAHOVA SA - Buletin informativ privind calitatea apei în Prahova, emis în data de 28 octombrie 2022

Societatea HIDRO PRAHOVA SA informează abonații și autoritățile locale din aria de operare că apa distribuită se încadrează în parametrii de potabilitate, conform cerințelor Legii 458/2002, cu modificările și completările ulterioare. Vă prezentăm valorile indicatorilor fizico-chimici și bacteriologici pentru măsurătorile efectuate în data de 25 octombrie 2022, conform frecvenței de monitorizare avizată de Direcția de Sănătate Publică Prahova.

1577 vizualizari
22 oct. 2022 12:40

Primăria Câmpina îi invită pe cetățeni să depună proiecte pentru finanțare în 2023 prin bugetare participativă

Bugetarea participativă este un proces derulat de Primăria municipiului Câmpina conform HCL nr. 151/19 iulie 2022 pentru modificarea și completarea HCL 53/31 martie 2021, prin care ideile şi iniţiativele comunităţii se manifestă şi se transformă în realitate.

1667 vizualizari
21 oct. 2022 18:38

HIDRO PRAHOVA SA – Buletin informativ privind calitatea apei în Prahova, emis în data de 21 octombrie 2022

Societatea HIDRO PRAHOVA SA informează abonații și autoritățile locale din aria de operare că apa distribuită se încadrează în parametrii de potabilitate, conform cerințelor Legii 458/2002, cu modificările și completările ulterioare.

2320 vizualizari
29 oct. 2022 06:56

Piața Centrală Câmpina organizează licitație publică pentru închirierea unui spațiu comercial din Corpul C1

Serviciul Public de Administrare și Exploatare a Pieței Centrale Agroalimentare a Municipiului Câmpina anunță organizarea următoarei licitații publice deschise cu strigare pentru închiriere spațiu comercial din Complexul CORP C1 al Pieței Centrale, după cum urmează: un spațiu comercial (F5) în suprafață de 14 mp; destinație - comercializare produse agroalimentare conform HGR nr. 348/2004.

1219 vizualizari
27 oct. 2022 17:59

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Comuna Talea anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, a nu se supune evaluării adecvate și a nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local în comuna Talea – Etapa II”, propus a fi amplasat în comuna Talea, județul Prahova, titular comuna Talea.

1792 vizualizari
21 oct. 2022 18:53

Fundația Zamolxes demarează proiectul „Implicarea cetățenilor în dezvoltarea comunității locale a Municipiului Câmpina - CIVCAMP”

2 comentarii

Fundația Zamolxes derulează proiectul ”Implicarea cetățenilor în dezvoltarea comunității locale a Municipiului Câmpina - CIVCAMP”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod SMIS 151016, care se desfășoară pe o perioadă de 14 luni, începând din luna iulie 2022, în municipiul Câmpina și are o valoare totală de 423.490 lei, din care 415.020 valoare eligibilă.

1785 vizualizari
20 oct. 2022 06:20

Comunicat de presă privind lansarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii medicale a Spitalului Municipal Câmpina în scopul creșterii siguranței pacienților”

1 comentarii

Municipiul Câmpina, în calitate de solicitant de finanțare pentru Spitalul Municipal Câmpina, implementează proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii medicale a Spitalului Municipal Câmpina în scopul creșterii siguranței pacienților”, cod SMIS 152545, proiect desfășurat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 - “Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie”, Obiectivul specific 10.1 “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale”.