Anunțuri

367 vizualizari
28 apr. 2023 14:36

HidroPrahova SA - Buletin informativ privind calitatea apei în Prahova, emis în data de 28 aprilie 2023

Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. informează abonații și autoritățile locale din aria de operare că apa distribuită se încadrează în parametrii de potabilitate, conform cerințelor Legii 458/2002, cu modificările și completările ulterioare.

694 vizualizari
25 apr. 2023 18:24

Anunț public. Primăria Poiana Câmpina - modificarea delimitării secțiilor de votare

Primăria comunei Poiana Câmpina anunță începerea demersurilor pentru elaborarea proiectului de act normativ, respectiv proiectul de dispoziție privind modificarea delimitării secțiilor de votare din comuna Poiana Câmpina, județul Prahova.

1378 vizualizari
14 apr. 2023 11:06

Comunicat de presă. Începere proiect "Modernizare străzi în Municipiul Câmpina - str. Petrolistului (parțial) și str. Oborului (parțial)"

UAT Municipiul Câmpina, în calitate de beneficiar, derulează proiectul „Modernizare străzi în Municipiul Câmpina - Str. Petrolistului (parțial) și Str. Oborului (parțial)”, cod SMIS 155463, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – DLRC (CLLD) – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.

430 vizualizari
11 apr. 2023 17:41

UAT Câmpina - Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Municipiul Câmpina, titular al proiectului “Creșterea nivelului de independență energetică la nivelul autorității publice locale Câmpina prin realizarea investițiilor destinate promovării producției de energie din resurse regenerabile pentru consum propriu în cadrul POIM 2014-2020”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

360 vizualizari
27 apr. 2023 13:10

Anunț public privind participarea municipiului Câmpina la Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Primăria Municipiului Câmpina anunță participarea la Programul privind casarea autovehiculelor uzate finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu.

846 vizualizari
24 apr. 2023 13:27

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

UAT Municipiul Câmpinaavând sediul în localitatea Câmpina, Bulevardul Culturii, nr. 18, titular al Strategiei și Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Municipiul Câmpina”, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării Strategiei și Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Municipiul Câmpina, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe.

508 vizualizari
13 apr. 2023 18:10

Comunicat de presă. Demararea proiectului „Renovare și eficientizare energetică Școala Gimnazială comuna Provița de Jos, județul Prahova”

Comuna Provița de Jos demarează proiectul cu titlul „Renovare și eficientizare energetică Școala Gimnazială comuna Provița de Jos, județul Prahova”, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 - Fondul Local, Schema de granturi pentru coeziune socială și teritorială, Operațiunea I.3: Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ teritoriale.

709 vizualizari
25 mar. 2023 11:04

Comunicat de presă. Începere proiect “Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale - BLOC 230, BLOC 231 și BLOC 232 din Comuna Poiana Câmpina, județ Prahova”

COMUNA POIANA CÂMPINA demarează proiectul “Renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale – BLOC 230, BLOC 231 și BLOC 232 din Comuna Poiana Câmpina, județ Prahova”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.1 - Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale.