Principalele modificări aduse Codului Muncii și Codului Administrativ. Drepturi noi pentru salariați

Social (Categoria articolului)

Legea 283/2022 a intrat în vigoare vineri, 21 octombrie, și aduce mai multe modificări Codului Muncii, dar și Codului Administrativ, care trebuie cunoscute atât de angajat, cât și de angajator. Vă prezentăm în continuare cele mai importante prevederi ale noii legi.

1. Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, însă fără suprapunerea programului de muncă (această din urmă sintagmă fiind o clarificare importantă, care nu exista până acum).
2. Un salariat are dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant, care îi asigură condiții de muncă mai bune, dacă şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puțin 6 luni la același angajator. Angajatorul are obligaţia să-i răspundă motivat, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.
3. Un salariat are dreptul la concediul de îngrijitor în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu salariatul şi care are nevoie de îngrijire ca ca urmare a unei probleme medicale grave. Concediul de îngrijitor are o durată de cinci zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului. Pin contractul colectiv de muncă se poate stabili pentru concediul de îngrijitor o durată mai mare. Perioada acestui concediu nu se include în durata concediului de odihnă anual şi constituie vechime în muncă şi în specialitate.
4. Salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă în situaţii neprevăzute, determinate de o situaţie de urgenţă familială cauzată de boală sau de accident, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic. Angajatorul şi salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absenţă.
5. Este interzisă concedierea salariaţilor pentru exercitarea mai multor drepturi, printre care dreptul de a fi informaţi în legătură cu locul de muncă, cu posibilitatea muncii în diverse locuri, funcţia, fişa postului, atribuţiile, durata concediului de odihnă, salariul de bază, durata muncii, condiţiile de muncă, durata de probă, precum şi dreptul la salarizare pentru munca depusă, la repaus, la egalitate de şanse, demnitate în muncă, securitate în muncă, acces la formarea profesională, protecţie în caz de concediere colectivă, de a adera sau constitui un sindicat.
6. Angajatorul are obligația să menționeze în contractul individual de muncă datele privind suportarea de către firmă a asigurării medicale private, a contribuţiilor suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupaţională a salariatului, în condiţiile legii, precum şi acordarea, din iniţiativa angajatorului, a oricăror alte drepturi, atunci când acestea constituie avantaje în bani acordate sau plătite de angajator salariatului ca urmare a activităţii profesionale a acestuia, după caz.
7. Salariații pot solicita trecerea la un program individualizat de muncă, iar orice refuz al solicitării unui astfel de program va trebui motivat, în scris, de către angajator, în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea solicitării.
8. Funcţionarii publici pot lucra în regim de telemuncă, precum şi în regim de muncă la domiciliu, până la cinci zile pe lună. Această măsură se poate aplica doar funcționarilor publici care au copii cu vârsta de până la 11 ani, care acordă îngrijire unei rude, care au o stare de sănătate care nu le permite deplasarea sau desfăşoară activităţi dintre cele stabilite de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ca putând fi realizate în regim de telemuncă.
9. Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, persoana cu competenţe legale, trebuie să informeze funcţionarul public cu privire la dreptul la formare şi perfecţionare profesională, durata concediului de odihnă, condiţiile de acordare a preavizului, data plăţii salariului, modalitatea de efectuare a orelor suplimentare, remuneraţia acestora sau, după caz, compensarea prin ore libere plătite, acordurile colective încheiate cu sindicatul, contribuţii suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupaţională suportate de autoritatea sau instituţia publică. Informaţiile se comunică sub forma unui document în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data la care începe să exercite funcţia publică.

2871 vizualizari

Comentarii

Campurile marcate cu * sunt obligatorii

Social

1298 vizualizari
20 mar. 2023 17:56

Proiect Erasmus+ la Școala ”B.P. Hasdeu” Câmpina - ”All different, all equal”. Participă elevi din Italia, Spania și Franța

În cadrul proiectului Erasmus+ ”All different, all equal”, Câmpina, prin Școala Gimnazială ”B.P. Hasdeu”, este gazda unei noi acțuni de mobilitate, la care participă elevi și cadre didactice de la școlile partenere din Italia, Spania și Franța.

2225 vizualizari
16 mar. 2023 07:38

O nouă campanie de donare de sânge a Asociației Roata de Foc, la Câmpina

Asociația ”Club Sportiv – Roata de Foc R. C. Câmpina” și Centrul de Transfuzie Sanguină Ploiești organizează, în data de 18 martie 2023, campania numită ”Avem viață în sânge”, la Casa Tineretului Câmpina. Este primul eveniment de acest gen organizat în 2023, dar a 12-a oară când motocicliștii clubului câmpinean se implică într-o activitate de donare de sânge.

Alte stiri recente

661 vizualizari
20 mar. 2023 19:59

Societatea Voipan Sil Câmpina angajează mai multe categorii de personal

Societatea Voipan Sil Câmpina anunță că face angajări, având nevoie de mai multe categorii de personal.

1876 vizualizari
20 mar. 2023 13:50

La Câmpina, o vizită a degenerat într-o bătaie și s-a soldat cu reținerea de către polițiști a... vizitatorului

Sâmbătă, 18 martie, în jurul orei 19.45, polițiștii din Câmpina au fost sesizați de către o femeie în vârstă de 56 de ani, din municipiu, despre faptul că ea și concubinul acesteia ar fi fost agresați de către un bărbat.