Comuna Poiana Câmpina anunţă demararea proiectului "Modernizare şi dotare Școală Gimnazială "Învăţător Ion Mateescu” comuna Poiana Câmpina, judeţul Prahova"

Anunțuri (Categoria articolului)

UAT Comuna Poiana Câmpina, în calitate de beneficiar, cu sediul în Comuna Poiana Câmpina Sat Poiana Câmpina, nr. 462, judeţul Prahova, România, CP 107425, derulează proiectul “Modernizare şi dotare şcoală gimnazială “Învăţător Ion Mateescu” comuna Poiana Câmpina, judeţul Prahova”, cod SMIS 124923, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 6640/ 09.02.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, prin Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.

Programul de finanțare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învăţământului obligatoriu.
Proiectul presupune realizarea unor lucrări care contribuie la îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului educațional în cadrul Școlii Gimnaziale din comuna Poiana Câmpina, sat Poiana Câmpina: prin modernizarea infrastructurii se va elimina disconfortul elevilor de a sta în condiții necorespunzătoare cerințelor pentru desfășurarea activităților educaționale din comuna, iar prin dotarea sălii de sport și amenajarea terenului de volei copiii vor putea să desfășoare orele de educație fizică în condiții optime.
Locul de implementare: România, Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, Judeţul Prahova, Comuna Poiana Câmpina, sat Poiana Câmpina, strada Bisericii nr. 235.
Valoarea totală a proiectului este de 6.635.194,13 lei, asistenţa financiară nerambursabilă 6.405.745,63 lei (din care 5.556.003,87 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională și 849.741,76 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat)

Perioada de implementare: 53 luni
Data începere proiect:  01.05.2018
Data finalizare proiect: 30.09.2022
Date de contact: Comuna Poiana Câmpina, Sat Poiana Câmpina, nr. 462, judeţul Prahova, România, CP 107425, Telefon: 0244.351.367/ Fax: 0244.351.367 / E-mail: primpoianacampina@yahoo.com

3282 vizualizari

Comentarii

Campurile marcate cu * sunt obligatorii

Anunțuri

2441 vizualizari
18 sept. 2021 10:12

Anunț licitații publice pentru vânzarea activelor Emon Electric Câmpina, societate aflată în faliment

Lichidatorul judiciar Mușat&Asociații anunță organizarea unor licitații publice cu strigare pentru vânzarea mai multor active ale societății Emon Electric Câmpina, aflată în faliment.

3726 vizualizari
16 sept. 2021 08:00

Societate comercială cu sediul în Câmpina angajează agenți de securitate/pază

Societate comercială specializată în protecție și pază angajează agenți de securitate, cu sau fără atestat, pentru obiective noi situate în Băicoi.

Alte stiri recente

257 vizualizari
22 sept. 2021 10:38

Rechizite pentru copiii de la Școala Sanatorială Voila, din partea societății Sofprest Protect & Security Câmpina

Pentru reprezentanții societății Sofprest Protect & Security a devenit un obicei ca la fiecare început de an școlar să ofere rechizite unor copii de la școlile din Câmpina și împrejurimi, copii care provin din familii cu posibilități financiare reduse. Anul acesta, darurile societății menționate au fost oferite copiilor de la Școala Sanatorială Voila, structură aparținând de Școala Gimnazială ”Al.I.Cuza”.

2605 vizualizari
21 sept. 2021 22:17

Nici măcar pietonii nu mai pot trece prin parcarea BCR din centrul Câmpinei. Zonele de trecere au fost blocate

3 comentarii

Clădirea frumosă, din sticlă, din centrul Câmpinei, unde se află sediul Băncii Comerciale Române (BCR), dar sediile Trezoreriei și Administrației Financiare, are o mică parcare în partea stângă, privind dinspre pasajul de la ceas. De asemenea, în spatele clădirii, pe domeniul public, cu intrare din Strada Griviței, există o parcare publică. Trebuie să spunem înainte de orice altceva că acest imobil are de puțină vreme un nou proprietar, toate instituțiile enumerate mai sus fiind doar chiriași.