Anunțuri de angajare la firmele din Câmpina și împrejurimi

Anunțuri (Categoria articolului)

Anunțurile ne sunt trimise de firmele și instituțiile publice care doresc să facă angajări. În general, valabilitatea apare la fiecare anunț în parte.

MIDOCAR (service VW și AUDI) angajează MECANICI AUTO pentru sediul din Otopeni.
Cerințe: calificare mecanic auto, experiență dovedită de minim 3 ani într-un post similar, capacitate de lucru în echipă.
Sunt 5 posturi vacante. Oferim decontare transport, salariu fix + plata la ore de manoperă, școlarizări.
Relații la telefon 0741.166.077.

***** 

SC ELECTROUTILAJ SA CÂMPINA angajează INGINER PROIECTARE - CONSTRUCȚII METALICE.

Condiții de angajare:
- Absolvenți studii superioare în domeniul tehnic - mecanic;
- Cunoștințe de nivel ridicat în domeniul construcțiilor metalice;
- Experiență în domeniu de minim 3 ani;
- Aptitudini de comunicare și negociere;
- Cunoștințe operare PC: Ms Office, WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET; PROGRAME DE PROIECTARE (AUTOCAD);
- Permis conducere categoria B. 
CV- urile și scrisorile de intenție pot fi trimise la fax 0244.335.751 sau la adresa de e-mail: office@electroutilaj.ro. Data interviului de selecție va fi comunicată telefonic candidaților.

***** 

SC Electroutilaj SA Câmpina angajează bobinatori motoare electrice și tineri în vederea pregătirii pentru meseria de bobinator motoare electrice.
CV-urile se pot trimite la fax 0244.335.754 sau la adresa de e-mail: office@electroutilaj.ro. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 0244.335.751 sau pe adresa de e-mail office@electroutilaj.ro.

***** 

Spitalul Municipal Câmpina organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție  temporar vacante, după cum urmează: 
- 1 post de asistent medical pe perioadă nedeterminată pentru Secția Obstetrică – Ginecologie;
- 1 post de asistent medical pe perioadă determinată, până la 18 aprilie 2017,  pentru pentru Secția Obstetrică – Ginecologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii postliceale sau superioare.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 27 septembrie 2016, ora 13.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
- 29 septembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă;
- 3 octombrie 2016, ora 10.00 – interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Municipal Câmpina, Bd. Carol I, nr. 117, la Biroul RUNOS, telefon 0244.337.351, int. 102.

*****
 

Firma TC Măsurare & Control SRL, cu sediul în Câmpina, își mărește echipa recrutând: 

Operator producție – secția senzori de temperatură 
Cerințe: studii medii, minim zece clase; cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj; persoană atentă la detalii, organizată, harnică, responsabilă.

Operator calitate
Cerințe: studii medii (liceul); cunoașterea limbii engleze constituie avantaj; exeriența în domeniul calității în producție reprezintă, de asemenea, un avantaj; seriozitate, implicare, dorința de a învăța lucruri noi.

Programator CNC
- Responsabil de realizarea programelor CNC, cu atenție pentru siguranța operatorilor, menținerea funcționării aparatelor, maximizarea eficienței aparatelor.
- Lucrează alături de echipa operațională pentru a realiza și menține standardele proceselor și procedurilor, pentru a oferi suport programului de producție și a atinge targetul.
- Oferă suport pentru dezvoltarea operatorilor, identifică și implementează noi tehnologii.
- Folosește metode actuale pentru a realiza programe ce oferă siguranță si respectă cerințele producției. 
Trimiteți CV la adresa de email: diana_manta@tsrl.ro. Detalii la telefon 0744.636.628.

9424 vizualizari
1

Comentarii

Campurile marcate cu * sunt obligatorii
  • Luncan Monica 11.09.2016 10:09 Ami caut un loc de munca an domeniul curățenie

Anunțuri

3180 vizualizari
16 sept. 2021 08:00

Societate comercială cu sediul în Câmpina angajează agenți de securitate/pază

Societate comercială specializată în protecție și pază angajează agenți de securitate, cu sau fără atestat, pentru obiective noi situate în Băicoi.

3068 vizualizari
14 sept. 2021 22:25

Mii de oameni, zeci de afaceri, o singură comunitate – Câmpina

Din dorința de a promova afacerile locale și de a oferi tuturor câmpinenilor o platformă prin care să descopere firmele din orașul lor, a luat naștere „Cumpără de lângă casă”. 

Alte stiri recente

603 vizualizari
18 sept. 2021 08:06

Locuri de muncă vacante în Câmpina și împrejurimi la 18 septembrie 2021

Informațiile sunt furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova. Detalii puteți obține de la ALOFM Câmpina, telefon 0244.376.001.

2165 vizualizari
17 sept. 2021 21:50

Societatea Voipan Câmpina a oferit cadouri pentru 100 de copii, la început de nou an școlar

Rechizite pentru 100 de copii din familii cu posibilități materiale reduse, acesta a fost darul societății Voipan Câmpina la începutul noului an școlar. Un dar răsplătit generos de copii, cu un zâmbet. Pentru că, până la urmă, ce poate fi mai frumos decât zâmbetul unui copil?!