Localitățile din Prahova care primesc bani prin PNDL pentru investiții în infrastructură

Actualitate (Categoria articolului)

Ministerul Dezvoltării a stabilit cum vor fi împărțiți banii prin Programul Național de Dezvoltare Locală - PNDL 2. În total este vorba despre 33 miliarde lei care vor fi puși la dispoziția autorităților locale și județene pentru proiecte de infrastructură. Prahova primește aproximativ 768 milioane lei pentru realizarea unor obiective în perioada 2017 - 2020. Vă prezentăm în continuare localitățile care primesc fonduri și investițiile pentru care sunt destinați acești bani.

MUNICIPIUL CÂMPINA - Modernizare strada Parcului – 2.411.015 lei

ORAŞ AZUGA - Reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi, Etapa a II-a – 10.854.020 lei

ORAŞ BĂICOI - Grădiniță cu program normal nr. 1 – 204.680 lei

ORAŞ BĂICOI - Modernizare și reabilitare Școală cu clasele I-VIII, Țintea, Corp C 1 și C 2 – 2.213.685 lei

ORAŞ BĂICOI - Modernizare și reabilitare Școală Generală nr. 2 – 1.441.734 lei

ORAŞ BĂICOI - Modernizare și reabilitare Școală Gimnazială Liliești – 278.222 lei

ORAŞ BĂICOI - Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic “Constantin Cantacuzino” – 1.862.372 lei

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI - Gospodărie apă Seciu – 803.876 lei

ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI - Modernizare și extindere stație de epurare – 7.463.247 lei

ORAŞ BUŞTENI - Colegiul “Ion Kalinderu”, echipamente IT – 222.000 lei

ORAŞ BUŞTENI - Colegiul „Ion Kalinderu”, mobilier specific didactic – 40.000 lei

ORAŞ BUŞTENI - Reabilitare termică, Grădinița nr. 2 “Cezar Petrescu” – 64.355 lei

ORAŞ BUŞTENI - Reabilitare termică, Școala Gimnazială „Nestor Urechia” – 414.000 lei

ORAŞ BUŞTENI - Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazială „Nestor Urechia” – 165.000 lei

ORAŞ BUŞTENI - Modernizare Strada Telecabinei - 1.303.300 lei

ORAŞ BUŞTENI - Reabilitare şi modernizare Strada Crinei - 1.107.000 lei

ORAŞ BUŞTENI - Reabilitare şi modernizare străzile Caraiman, Cuza Vodă, Jepilor – 2.586.782 lei

ORAŞ BUŞTENI - Reabilitare şi modernizare străzile Codrului, Prelungirea Codrului, Clăbucet, Prelungirea Clăbucet, General Praporgescu, Morarului – 590.590 lei

ORAŞ BUŞTENI - Reabilitare şi modernizare străzile Vasile Alecsandri, 1 Mai, Matei Basarab, Erou Dumitru Rădulescu, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Eroilor, Valea Albă, Coştilei – 4.499.106 lei

ORAŞ COMARNIC - Lucrări de consolidare, reparații generale și renovare a localului II al Liceului „Simion Stolnicu” – 2.593.767 lei

ORAŞ COMARNIC - Modernizarea unor porțiuni de drum din cartierele Vatra-Sat, Podu-Vîrtos și Ghioşești – 2.919.247 lei

ORAŞ MIZIL - Continuare lucrări 10 săli de clasă, Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu” – 3.354.426 lei

ORAŞ MIZIL - Modernizare străzi din pământ  - 12.210.151 lei

ORAŞ SINAIA - Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente Colegiul „Mihail Cantacuzino” – 1.067.500 lei

ORAŞ SINAIA - Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente IT și dotări independente pentru Școală Gimnazială „Principesa Maria” – 348.845 lei

ORAŞ SINAIA - Reparații capitale str. Zamora – 500.000 lei

ORAŞ SLĂNIC - Reabilitare și modernizare străzile Logofăt Tăutu, Duzilor, Soarelui, Frunzei, Livezi – 862.311 lei

ORAŞ VĂLENII DE MUNTE - Extindere corp clădire P+1E cu funcțiunea de Școală Gimnazială – 2.350.000 lei

ORAŞ VĂLENII DE MUNTE - Reabilitare, construire șarpantă, recompartimentare și amenajări interioare atelier școlar cu destinația săli de clasă – 3.100.000 lei 

ORAŞ VĂLENII DE MUNTE - Pod peste pârâul Tarsica – 900.000 lei

COMUNE

ADUNAŢI - Construire Centru medical P+E, împrejmuire și branșamente utilități - 1.677.562 lei

ADUNAŢI - Extindere și modernizare drumuri - 1.696.027 lei

ADUNAŢI - Construire sediu Primărie – 3.005.344 lei

ALBEŞTI-PALEOLOGU - Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Cioceni – 4.428.656 lei

ALBEŞTI-PALEOLOGU - Înființare sistem de canalizare centralizat în satele Albești Muru și Vadu Părului – 18.295.286 lei

APOSTOLACHE - Reabilitare drumuri locale în comuna Apostolache și pod peste Cricovul Sărat, sat Mîrlogea – 6.290.342 lei

ARICEŞTII ZELETIN - Modernizare drumuri locale, asfaltare ulițele La Brățări, Bricegari, Gheorghe Costache – 786.095 lei

ARICEŞTII ZELETIN - Refacere și modernizare DC 52 Ariceștii Zeletin-Albinari km 2+500-km 3+825 – 773.807 lei

BABA ANA - Modernizarea infrastructurii rutiere locale – 4.899.409 lei

BĂLŢEŞTI - Reabilitare și modernizare Grădinița sat Podenii Vechi – 575.776 lei

BĂLŢEŞTI - Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic, sat Bălțești – 1.555.493 lei

BĂLŢEŞTI - Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII sat Podenii Vechi – 2.480.282 lei

BĂLŢEŞTI - Reabilitare drumuri nemodernizate din satele Bălțești, Podenii Vechi, Izești – 6.435.644 lei

BĂNEŞTI - Modernizare strada Căprărești – 635.507 lei

BĂTRÂNI - Extindere și modernizare rețea de apă și canalizare – 6.024.199 lei

BĂTRÂNI - Modernizare drumuri de interes local  - 5.715.050 lei

BERCENI - Realizarea unui sistem de canalizare a apelor menajere pentru satele Berceni, Corlătești, Dâmbu și Cătunu, cu stație de epurare în satul Cătunul și satul Moara Nouă cu stație de epurare separată – 22.211.144 lei

BERTEA - Modernizare drumuri locale – 21.164.066 lei

BLEJOI - Execuție canalizare comuna Blejoi, etapa I – 8.637.056 lei

BLEJOI - Amenajare drum de legătură între DJ 156-DN 1, cartier Parc, etapa a II-a – 9.210.503 lei

BOLDEŞTI-GRĂDIŞTEA - Modernizare drumuri de interes local – 7.428.447 lei

BREBU - Proiectare și execuție rezervor apă 200 mc – 474.950 lei

BREBU - Consolidare platformă rezervoare de apă – 580.617 lei

BREBU - Anvelopare Școală – 300.843 lei

BREBU - Modernizare DC 4 din DJ 214-Cabana Pădurarului, sat Pietriceaua, Tronson III – 900.130 lei

CĂRBUNEŞTI - Construire Grădiniță – 526.588 lei

CĂRBUNEŞTI - Modernizare drumuri de interes local – 4.367.596 lei

CEPTURA - Reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale "Nichita Stănescu" – 5.000.000 lei

CERAŞU - Extindere rețea de alimentare cu apă și branșamente – 4.200.832 lei

CERAŞU - Mansardare și împrejmuire grădiniță Cerașu – 1.201.680 lei

CERAŞU - Modernizare și compartimentare mansardă Liceul Tehnologic Cerașu – 1.154.813 lei

CIORANI - Înființare rețea de canalizare și stație de epurare – 20.192.832 lei

COCORĂȘTII COLT - Extindere Școală Gimnazială – 1.593.522 lei

COCORĂȘTII COLT - Extindere rețea de canalizare în satele Persunari, Chesnoiu, Ghioldum, Cocorăștii Grind, Colțu de Jos, Satu de Sus – 12.467.233 lei

COCORĂŞTII MISLII - Infrastructură rutieră DC 133 km 0+900 – km 2+200 – 898.997 lei

COCORĂŞTII MISLII - Modernizare drumuri sătești DS 514, DS 614 și construire pod peste pârâul Doftaneț, punct Solescu – 2.709.543 lei

COLCEAG - Extindere sistem de alimentare cu apă – 12.169.371 lei

CORNU - Extindere canalizare pe strada Topșenilor – 1.620.668 lei

CORNU - Demolare anexe - P, construire grădiniță cu program prelungit - 3 grupe - P+1E+M – 3.467.444 lei

CORNU - Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniței, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică și Aleea Trandafirilor – 2.474.841 lei

CORNU - Modernizare strada Plaiul Cornului din punctul Podu-Lat până la Poartă Mânăstire+100 metri – 965.923 lei

COSMINELE - Modernizare drumuri comunale – 4.728.680 lei

DRAJNA - Modernizare și extindere rețea canalizare și stație epurare în satul Drajna de Jos – 11.094.131 lei

DRAJNA - Reabilitare, consolidare, etajare, mansardare Școală Ogretin – 549.403 lei

DRAJNA - Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local – 8.496.658 lei

DRĂGĂNEŞTI - Gospodărie de apă potabilă în satele Belciug, Hătcărău și Tufani și înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satele Drăgănești, Meri și Hătcărău – 10.416.692 lei

DUMBRĂVEŞTI - Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare – 12.832.226 lei

FÎNTÎNELE - Asfaltare drumuri de inters local – 8.027.530 lei

FULGA - Înființare rețea de canalizare în sistem centralizat satele Fulga de Jos și Fulga de Sus – 15.055.971 lei

GORGOTA - Extindere rețele de canalizare – 6.585.771 lei

GORGOTA - Modernizare, extindere și dotare Școală Gimnazială sat Potigrafu – 7.855.785 lei

GORNET - Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare – 10.820.368 lei

GORNET - Modernizare drum comunal DC 43A – 1.473.060 lei

GORNET - Modernizare drum comunal DC 44 – 2.405.220 lei

GORNET-CRICOV - Reabilitare și modernizare școală cu clasele I-VIII – 875.289 lei

GURA VITIOAREI - Înființare sistem alimentare cu apă, sat Bughea de Jos – 4.316.368 lei

GURA VITIOAREI - Modernizare drumuri de interes local – 5.559.705 lei

IORDĂCHEANU - Înființare sistem de canalizare menajeră – 7.471.000 lei 

LAPOŞ - Modernizare drumuri comunale și vicinale – 9.742.127 lei

LIPĂNEŞTI - Reabilitare rețea de apă potabilă, construire branșamente și realizare rețea de hidranți în satele Lipănești, Şipotu și Zamfira – 1.851.723 lei

LIPĂNEŞTI - Construire sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în satul Lipănești și sat Şipotu – 12.890.306 lei

LIPĂNEŞTI - Înființare Grădiniță cu program prelungit – 2.150.152 lei

MĂGURELE - Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare – 13.401.913 lei

MĂGURELE - Reabilitare și modernizare Școala Veche și Grădinița – 1.513.789 lei

MĂGURENI - Modernizare drumuri de interes local – 18.084.954 lei

MĂNECIU - Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă – 5.858.824 lei

MĂNECIU - Extindere Școala Gimnazială sat Măneciu Pământeni – 1.782.972 lei

MĂNEŞTI - Realizare sistem de alimentare cu apă și stație de tratare a apei – 12.988.639 lei

OLARI - Execuție trotuare, șanțuri și podețe – 8.808.927 lei 

PĂULEŞTI - Canalizare menajeră sat Găgeni – 14.564.760 lei

PĂULEŞTI - Extindere, reabilitare, modernizare Grădiniță – 2.755.142.00 lei

PLOPU - Canalizare și stație de epurare ape uzate, Etapa I-stație de epurare și rețea de canalizare satele Plopu și Nisipoasa – 15.514.930 lei

PODENII NOI - Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare – 16.144.854 lei

PODENII NOI - Înființare Grădiniță cu program prelungit în satul Mehedința – 1.580.224 lei

POIENARII BURCHII - Modernizare drumuri locale în satele Ologeni și Tătărăi – 3.767.842 lei

POSEŞTI - Modernizare străzi – 10.680.630 lei

PROVIŢA DE JOS - Dotarea cu mobilier școlar a unităților de învățământ preuniversitar de stat – 210.000 lei

PROVIŢA DE SUS - Consolidare și modernizare DS 2344 Şchiopota – 2.486.710 lei

PROVIŢA DE SUS - Construire pod peste pârâul Provița, punct Valea Sultanului – 2.030.278 lei

PUCHENII MARI - Modernizare gospodărie de apă și extindere rețele de apă și canalizare – 17.224.004 lei

RÎFOV - Alimentare cu apă în satele Buda și Palanca – 3.809.351 lei

RÎFOV - Branșamente alimentare apă – 803.250 lei

RÎFOV - Înființare rețea canalizare în satele Mălăiești, Moara Domnească, Rîfov, Buchilas, Goga, Antofiloaia – 7.855.022 lei

RÎFOV - Modernizare Școală Palanca – 574.831 lei

RÎFOV - Reabilitare și modernizare Școală și Grădiniță Sicrita – 932.838 lei

RÎFOV - Reabilitare, modernizare și extindere săli multifuncționale Școala Mălăiești cu clasele V-VIII – 1.867.690 lei

RÎFOV - Asfaltare și modernizare străzi – 1.470.398 lei

SĂLCIILE - Reabilitare și extindere Școală, realizare sală de sport – 5.720.320 lei

SĂLCIILE - Dotare cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente Școala Gimnazială – 50.000 lei

SÎNGERU - Extindere sistem de alimentare cu apă – 1.775.939 lei

SÎNGERU - Modernizare drumuri de interes local – 5.040.303 lei

SECĂRIA - Finalizare extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă – 1.970.821 lei

SECĂRIA - Străzi în comuna Secăria, lungime de aproximativ 1,8 km, lucrări minime de reabilitare pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație – 1.384.000 lei

STARCHIOJD - Rețele canalizare menajeră și stație epurare – 9.036.150 lei

STARCHIOJD - Modernizare drumuri comunale Starchiojd, Valea Anei, Brădet, Rotarea – 9.650.139 lei

SURANI - Modernizare drumuri de interes local: DS 768 (Bracacea), DS 4626 (Florea Stanciu), DS 4567 (Duma) – 1.006.258 lei

ŞIRNA - Reabilitare drumuri sătești – 5.587.430 lei

ŞOIMARI - Extindere și reabilitare Școală cu clasele I-IV sat Lopatnița – 388.548 lei

ŞOIMARI - Reabilitare Școală cu clasele I-IV sat Măgura – 519.334 lei

ŞOIMARI - Asfaltare drum local Zăpodia Mare – 171.037 lei

ŞOIMARI - Construire pod peste pârâul Lopatna în zona Măgura, lucrări conexe și organizare de șantier – 2.195.528 lei

ŞOIMARI - Construire pod peste pârâul Lopatna între DJ 100 M și DS 2414 (zona Ionescu), lucrări conexe și organizare de șantier – 1.121.626 lei

ŞOTRILE - Extindere rețea apă potabilă sat Șotrile și sat Vistieru – 6.345.674 lei

ŞOTRILE - Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal, sat Plaiu Câmpinei – 1.713.977 lei

ŞOTRILE - Reabilitare și modernizare Școală Generală – 953.603 lei

ŞOTRILE - Modernizare drumuri locale – 8.317.727 lei

ŞTEFEŞTI - Modernizare drumuri locale – 3.572.518 lei

TALEA - Modernizare drumuri de interes local – 5.337.853 lei

TĂTARU - Proiectare și execuție extindere rețea de alimentare cu apă, satele Tătaru, Podgoria și Siliștea – 1.075.384 lei

TĂTARU - Reabilitare drum comunal DC 50 – 1.501.551 lei

TÎRGŞORU VECHI - Modernizare drumuri cartiere noi T 21 sat Strejnicu, T 47 și T 57 sat Tîrgșoru Vechi – 7.511.356 lei

TEIŞANI - Extindere rețea canalizare ape uzate – 6.554.449 lei

TINOSU - Înființare rețea de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în satele Tinosu, Pisculești și Predești – 12.603.431 lei

TOMŞANI - Înfiinţare reţea de canalizare – 20.414.230 lei

TOMŞANI - Reabilitare și dotare Școală Gimnazială "Prof. Dinu Mihail-Dan" – 507.138 lei

VALEA CĂLUGĂREASCĂ - Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță – 2.621.998 lei

VALEA CĂLUGĂREASCĂ - Reabilitare și modernizare dispensar – 2.428.078 lei

VALEA DOFTANEI - Reabilitare, recompartimentare a dispensarului de medicină umană – 1.236.763 lei

VALEA DOFTANEI - Modernizare drumuri locale – 3.115.265 lei

VÎLCĂNEŞTI - Modernizare școală gimnazială, corp clădire școală generală veche -560.970 lei 

VÎLCĂNEŞTI - Modernizare drumuri locale și construirea a două podețe în satul Trestioara – 3.006.434 lei

JUDEŢUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA - Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 206, Talea, km 7+740-km 9+000 – 1.696.931 lei

JUDEŢUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA - Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ 231, Gornet-Păcureți, de la km 8+310 – 2.422.499 lei

JUDEŢUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA - Pasaj denivelat peste DN 1 (Centura Vest) la intersecția cu DJ 101 I și Buda – 25.637.900 lei

JUDEŢUL PRAHOVA PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA - Reabilitare DJ 102 I Valea Doftanei, km 35+100-km 37+620 – 11.262.141 lei

(Foto cu caracter ilustrativ)

11156 vizualizari
6

Comentarii

Campurile marcate cu * sunt obligatorii
  • minion 20.07.2017 21:35 BUSTENIUL a primit partea ''NASULUI''!!
  • Ion 20.07.2017 22:34 Si Campina ce a primit?
  • Mariana 21.07.2017 01:31 Si Campina????
  • Admin 21.07.2017 08:51 Scrie in articol ce a primit Campina. Si mai scrie si intr-un articol separat, cu detalii.
  • Adi 21.07.2017 10:01 Să vină televiziunii in Breaza pe str gării, armoniei etc. Nu ai cum sa mergi cu viteza a 2-a
  • adi yonut 21.07.2017 17:06 Aloooo.... Domnilor..... Ia veniti si pe la Breaza sa vedeti hal de strazi. Arata ca dupa bombardament. Cum distribuiti banii? Pe ce criterii? Politice sau undei nasa. Undei finul, undei varul, si tot asa..,

Actualitate

279 vizualizari
09 dec. 2023 11:47

Scandal cu iz politic în Consiliul Local Câmpina pe tema prelungirii finalizării mai multor proiecte cu fonduri europene

1 comentarii

La începutul acestei săptămâni, luni, 4 decembrie, a avut loc o ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local Câmpina, una foarte importantă având în vedere subiectul - prelungirea finalizării mai multor proiecte cu fonduri europene.

2226 vizualizari
08 dec. 2023 19:51

La Tribunalul Prahova începe procesul în care autoarea accidentului din aprilie 2022, de la trecerea de pietoni de la Salcie, este acuzată de omor

1 comentarii

În aprilie 2022, Câmpina era zguduită de un accident teribil - o tânără spulbera pe trecerea de pietoni de la Salcie un adolescent de 17 ani, Paul Alexandru Dragomir, elev al Colegiului Național ”Nicolae Grigorescu”, care și-a pierdut viața pe loc.

Alte stiri recente

134 vizualizari
09 dec. 2023 13:08

Handbal feminin, juniori III. CS Câmpina - CSO Mizil 35-22 (12-8)

La ultimul meci oficial pe teren propriu în anul 2023, fetele de la CS Câmpina, pregătite de Daniel Vasile, au obținut o nouă victorie categorică, impunându-se în fața formației CSO Mizil la o diferență de 13 goluri.

161 vizualizari
09 dec. 2023 12:28

La Grădinița ”Iulia Hasdeu” Câmpina s-a sărbătorit Ziua Internațională a Felicitărilor de Crăciun

Pe 9 decembrie este Ziua Internațională a Felicitărilor de Crăciun. Momentul a fost sărbătorit în avans, vineri, 8 decembrie, la Grădinița ”Iulia Hasdeu” Câmpina, sub îndrumarea colectivului didactic de la această instituție.