Anunț privind organizarea unei licitații publice pentru închirierea unui spațiu la Casa Tineretului Câmpina

Anunțuri (Categoria articolului)

Casa Tineretului Câmpina anunță organizarea următoarei licitații: licitație publică pentru închirierea spaţiului în suprafaţă totală de 201,38 mp situat la parterul instituţiei proprietate publică a municipiului Câmpina, din B-dul. Nicolae Bălcescu, nr. 50, pentru desfăşurarea de activităţi - baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, inclusiv organizarea de concerte de muzică şi activităţi artistice. Prețul minim de pornire al licitației este de 30 lei/mp/lună (fără TVA). Pasul de licitaţie va fi de 3 lei.

Termenul de închiriere este de 5 ani, cu drept de prelungire cu acordul părţilor, prin act adiţional, pentru aceeaşi perioadă de timp, o singură dată. Chiria se actualizează anual cu rata inflaţiei comunicată de INSSE. Plata utilităţilor corespunzătoare spaţiului închiriat va fi suportată de câştigătorul licitaţiei.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune, împreună cu oferta, următoarele documente obligatorii:
-  cerere de participare la licitaţie;
-  copie certificat de înregistrare fiscală sau C.I., după caz;
-  ordinul de plată sau chitanţa, după caz, în original, a taxei de participare şi a taxei pentru obţinerea documentației;
-  chitanţa sau ordinul de plată vizat de bancă pentru garanţia obligatorie stabilită prin caietul de sarcini, în original;
-  certificat fiscal din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul de stat, eliberat de organul fiscal de la domiciliul sau sediul ofertantului;
-  certificat fiscal din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul local, eliberat de Primăria Municipiului Câmpina;
-  dovada eliberată de Primăria Municipiului Câmpina că ofertantul nu se află în litigii cu UAT şi Autorităţile Publice Locale, având ca obiect pretenţii care constituie datorii la bugetul local;
-  certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (ORC), cu valabilitate 30 zile, pentru persoane juridice;
-  certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (ORC) prin care se certifică că nu a fost publicat nici un act de procedură în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, pentru persoane juridice;
-  modelul de contract însuşit de ofertant pe care acesta va menţiona: "Am citit şi sunt de acord fără rezerve cu termenii şi condiţiile contractuale şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să semnăm contractul în conformitate cu prevederile din Documentaţia de atribuire";
- taxa în cuantum de 50 lei pentru punerea la dispoziția persoanelor interesate a documentației de atribuire, pe suport de hârtie, respectiv 50 lei pe suport electronic;
- în vederea participării la licitaţie a persoanelor interesate se stabileşte o taxă de participare în valoare de 100 lei;
- în cazul în care ofertantul este declarat câştigător, garanţia de participare se restituie la încetarea contractului.
Documentaţia necesară înscrierii se va depune la sediul Casei Tineretului Câmpina, până la data de 15.07.2022 ora 12.00.
Licitația va avea loc în data de 20.07.2022, ora 10.00, la sediul Casei Tineretului Câmpina, B-dul. Nicolae Bălcescu nr. 50. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în data de 3.08.2022, iar dacă nici de această dată nu a fost declarat niciun câştigător, licitaţia se va desfăşura în data de 17.08.2022.
Informaţii suplimentare la tel. 0723.386.424.

2874 vizualizari

Comentarii

Campurile marcate cu * sunt obligatorii

Anunțuri

2156 vizualizari
29 iun. 2022 11:10

Societate comercială cu sediul în Câmpina angajează ECONOMIST / CONTABIL

Societate comercială cu sediul în Câmpina (telefon 0244.375.277; fax 0244.373.077) angajează economist / contabil.

Alte stiri recente

194 vizualizari
02 iul. 2022 20:08

Tineri voluntari din Corpul European de Solidaritate au poposit la Câmpina

2022 este Anul European al Tineretului și în cadrul unui stagiu de voluntariat prin Corpul European de Solidaritate, zece voluntari internaționali GEYC, din mai multe țări, împreună cu elevi de la liceele câmpinene au poposit vineri, 1 iulie, și la sediul Primăriei municipiului Câmpina, unde s-au întâlnit cu primarul Alin Moldoveanu.

1115 vizualizari
02 iul. 2022 14:36

Poliția Prahova scoate la concurs mai multe posturi din sursă externă, inclusiv ofițeri și ajutor de șef de post

64 de posturi sunt scoase la concurs de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, cu recrutare prin încadrare directă din sursă externă: patru sunt pentru ofițer, iar 60 sunt pentru agenți de poliție – dintre care 15 pentru ajutor de șef de post din specialitatea ordine publică, în mediul rural.