Anunț privind organizarea unei licitații publice pentru închirierea unui spațiu la Casa Tineretului Câmpina

Anunțuri (Categoria articolului)

Casa Tineretului Câmpina anunță organizarea următoarei licitații: licitație publică pentru închirierea spaţiului în suprafaţă totală de 201,38 mp situat la parterul instituţiei proprietate publică a municipiului Câmpina, din B-dul. Nicolae Bălcescu, nr. 50, pentru desfăşurarea de activităţi - baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, inclusiv organizarea de concerte de muzică şi activităţi artistice. Prețul minim de pornire al licitației este de 30 lei/mp/lună (fără TVA). Pasul de licitaţie va fi de 3 lei.

Termenul de închiriere este de 5 ani, cu drept de prelungire cu acordul părţilor, prin act adiţional, pentru aceeaşi perioadă de timp, o singură dată. Chiria se actualizează anual cu rata inflaţiei comunicată de INSSE. Plata utilităţilor corespunzătoare spaţiului închiriat va fi suportată de câştigătorul licitaţiei.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune, împreună cu oferta, următoarele documente obligatorii:
-  cerere de participare la licitaţie;
-  copie certificat de înregistrare fiscală sau C.I., după caz;
-  ordinul de plată sau chitanţa, după caz, în original, a taxei de participare şi a taxei pentru obţinerea documentației;
-  chitanţa sau ordinul de plată vizat de bancă pentru garanţia obligatorie stabilită prin caietul de sarcini, în original;
-  certificat fiscal din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul de stat, eliberat de organul fiscal de la domiciliul sau sediul ofertantului;
-  certificat fiscal din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul local, eliberat de Primăria Municipiului Câmpina;
-  dovada eliberată de Primăria Municipiului Câmpina că ofertantul nu se află în litigii cu UAT şi Autorităţile Publice Locale, având ca obiect pretenţii care constituie datorii la bugetul local;
-  certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (ORC), cu valabilitate 30 zile, pentru persoane juridice;
-  certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (ORC) prin care se certifică că nu a fost publicat nici un act de procedură în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, pentru persoane juridice;
-  modelul de contract însuşit de ofertant pe care acesta va menţiona: "Am citit şi sunt de acord fără rezerve cu termenii şi condiţiile contractuale şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să semnăm contractul în conformitate cu prevederile din Documentaţia de atribuire";
- taxa în cuantum de 50 lei pentru punerea la dispoziția persoanelor interesate a documentației de atribuire, pe suport de hârtie, respectiv 50 lei pe suport electronic;
- în vederea participării la licitaţie a persoanelor interesate se stabileşte o taxă de participare în valoare de 100 lei;
- în cazul în care ofertantul este declarat câştigător, garanţia de participare se restituie la încetarea contractului.
Documentaţia necesară înscrierii se va depune la sediul Casei Tineretului Câmpina, până la data de 15.07.2022 ora 12.00.
Licitația va avea loc în data de 20.07.2022, ora 10.00, la sediul Casei Tineretului Câmpina, B-dul. Nicolae Bălcescu nr. 50. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în data de 3.08.2022, iar dacă nici de această dată nu a fost declarat niciun câştigător, licitaţia se va desfăşura în data de 17.08.2022.
Informaţii suplimentare la tel. 0723.386.424.

3339 vizualizari

Comentarii

Campurile marcate cu * sunt obligatorii

Anunțuri

1542 vizualizari
28 nov. 2022 19:55

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Reabilitare, modernizare, extindere sistem de iluminat public în municipiul Câmpina"

Municipiul Câmpina, titular al proiectuluiREABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL CÂMPINA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă de către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul: REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL CÂMPINA.

2148 vizualizari
18 nov. 2022 18:39

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru reabilitarea străzii Voila și modernizarea străzii Orizontului

1 comentarii

Municipiul Câmpina anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare strada Voila”, din municipiul Campina, str. Voila, T0, P29, 2, 1057, 161, 2168, 2268, județul Prahova.

Alte stiri recente

223 vizualizari
30 nov. 2022 15:58

Participare record la Concursul de creație literară pentru elevi de la Biblioteca Municipală ”Dr. C.I. Istrati” Câmpina

Concursul de creație literară adresat elevilor din școlile și liceele câmpinene a strâns la ediția din acest an un număr record de participanți - 92. Marți, 29 noiembrie, imediat după prânz, a avut loc festivitatea de premiere, la care administrația locală a fost reprezentată de Liviu Davidescu, consilier local, președintele Comisiei pentru Cultură și Tineret, din cadrul Consiliului Local Câmpina.

566 vizualizari
30 nov. 2022 13:58

Sărbătoarea ”Sf. Andrei” și Ziua Națională a României, sărbătorite la Colegiul Național ”Nicolae Grigorescu” Câmpina

Marți, 29 noiembrie, în sala de sport a Colegiului Național ”Nicolae Grigorescu” din Câmpina a avut loc o manfestare prin care au fost sărbătorite ”Sf. Andrei” și Ziua Națională a României. Chiar dacă la acest eveniment nu au putut lua parte decât elevi și cadre didactice ale acestei instituții de învățământ, manifestarea a fost una emoționantă și deosebit de frumoasă.