Anunț privind organizarea unei licitații publice pentru închirierea unui spațiu la Casa Tineretului Câmpina

Anunțuri (Categoria articolului)

Casa Tineretului Câmpina anunță organizarea următoarei licitații: licitație publică pentru închirierea spaţiului în suprafaţă totală de 201,38 mp situat la parterul instituţiei proprietate publică a municipiului Câmpina, din B-dul. Nicolae Bălcescu, nr. 50, pentru desfăşurarea de activităţi - baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, inclusiv organizarea de concerte de muzică şi activităţi artistice. Prețul minim de pornire al licitației este de 30 lei/mp/lună (fără TVA). Pasul de licitaţie va fi de 3 lei.

Termenul de închiriere este de 5 ani, cu drept de prelungire cu acordul părţilor, prin act adiţional, pentru aceeaşi perioadă de timp, o singură dată. Chiria se actualizează anual cu rata inflaţiei comunicată de INSSE. Plata utilităţilor corespunzătoare spaţiului închiriat va fi suportată de câştigătorul licitaţiei.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune, împreună cu oferta, următoarele documente obligatorii:
-  cerere de participare la licitaţie;
-  copie certificat de înregistrare fiscală sau C.I., după caz;
-  ordinul de plată sau chitanţa, după caz, în original, a taxei de participare şi a taxei pentru obţinerea documentației;
-  chitanţa sau ordinul de plată vizat de bancă pentru garanţia obligatorie stabilită prin caietul de sarcini, în original;
-  certificat fiscal din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul de stat, eliberat de organul fiscal de la domiciliul sau sediul ofertantului;
-  certificat fiscal din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul local, eliberat de Primăria Municipiului Câmpina;
-  dovada eliberată de Primăria Municipiului Câmpina că ofertantul nu se află în litigii cu UAT şi Autorităţile Publice Locale, având ca obiect pretenţii care constituie datorii la bugetul local;
-  certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (ORC), cu valabilitate 30 zile, pentru persoane juridice;
-  certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (ORC) prin care se certifică că nu a fost publicat nici un act de procedură în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, pentru persoane juridice;
-  modelul de contract însuşit de ofertant pe care acesta va menţiona: "Am citit şi sunt de acord fără rezerve cu termenii şi condiţiile contractuale şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să semnăm contractul în conformitate cu prevederile din Documentaţia de atribuire";
- taxa în cuantum de 50 lei pentru punerea la dispoziția persoanelor interesate a documentației de atribuire, pe suport de hârtie, respectiv 50 lei pe suport electronic;
- în vederea participării la licitaţie a persoanelor interesate se stabileşte o taxă de participare în valoare de 100 lei;
- în cazul în care ofertantul este declarat câştigător, garanţia de participare se restituie la încetarea contractului.
Documentaţia necesară înscrierii se va depune la sediul Casei Tineretului Câmpina, până la data de 15.07.2022 ora 12.00.
Licitația va avea loc în data de 20.07.2022, ora 10.00, la sediul Casei Tineretului Câmpina, B-dul. Nicolae Bălcescu nr. 50. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în data de 3.08.2022, iar dacă nici de această dată nu a fost declarat niciun câştigător, licitaţia se va desfăşura în data de 17.08.2022.
Informaţii suplimentare la tel. 0723.386.424.

3565 vizualizari

Comentarii

Campurile marcate cu * sunt obligatorii

Anunțuri

1742 vizualizari
13 mar. 2023 18:17

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților din punct de vedere al securității la incendiu în cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila”

MUNICIPIUL CÂMPINA, în calitate de solicitant de finanțare pentru Spitalul de Psihiatrie Voila, a implementat proiectul „Creșterea siguranței pacienților din punct de vedere al securității la incendiu în cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila”, cod SMIS 152546, proiect desfășurat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 “Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie”, Obiectivul specific 10.1 “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale”.

2062 vizualizari
06 mar. 2023 17:14

Hidro Prahova a semnat un proiect european pentru eficientizarea activității de transport și reducerea pierderilor de apă în opt localități

Un nou proiect de investiții cu finanțare europeană, semnat de operatorul HIDRO PRAHOVA SA, pentru eficientizarea activității de transport și reducerea pierderilor de apă în 8 localități din Prahova.

Alte stiri recente

138 vizualizari
20 mar. 2023 08:22

Începe reabilitarea termică a Blocului 7ABC din centrul Câmpinei

Creșterea eficienței energetice în Blocul 7ABC de pe Bulevardul Carol I din municipiul Câmpina este o investiție cu fonduri europene, finanțată în cea mai mare parte prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.

1347 vizualizari
19 mar. 2023 21:23

Scurt și la... subiect, cu Nicolae Geantă, profesor la Liceul Tehnologic ”Constantin Istrati” Câmpina

În această serie de interviuri vă vom oferi ocazia să aflați și alte lucruri din viețile unor oameni cunoscuți din Câmpina. Emisiunea se desfășoară în format flash-interviu, cu întrebări punctuale și răspunsuri scurte și... la subiect. Vor fi întrebări legate atât de cariera profesională a invitaților noștri, cât și de viața lor particulară.