Anunț public. Primăria Poiana Câmpina - modificarea delimitării secțiilor de votare

Anunțuri (Categoria articolului)

Primăria comunei Poiana Câmpina anunță începerea demersurilor pentru elaborarea proiectului de act normativ, respectiv proiectul de dispoziție privind modificarea delimitării secțiilor de votare din comuna Poiana Câmpina, județul Prahova.

Astăzi, 25 aprilie 2023, comuna Poiana Câmpina, județul Prahova, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de dispoziție privind modificarea delimitării secțiilor de votare din comuna Poiana Câmpina, județul Prahova.
Baza legală - Legea nr. 52/2003 privind transperanța decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea de Guvern nr. 831/2022 - Norme metodologice de aplicare a Legii nr 52/2003 privind transperanța decizională în administrația publică.
Perioada desfășurării dezbaterii publice: 26 aprilie 2023 - 16 iunie 2023.
În conformitate cu prevederile art. 7 coroborat cu prevederile art.2 din Legea nr. 52/2003 privind transperanța decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comuna Poiana Câmpina, județul Prahova, aduce la cunoștința publică demararea procedurii de elaborare a proiectului de act normativ - proiect de dispoziție privind modificarea delimitării secțiilor de votare din comuna Poiana Câmpina, județul Prahova.
Proiectul de dispoziție anterior menționat însoțit de Referatul nr. 5374/24 aprilie 2023, întocmit de inspector Elena Tatu - Compartiment Registrul Agricol, Cadastru, Mediu din Aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Câmpina, privind necesitatea modificării delimitării secțiilor de votare de pe raza comunei Poiana Câmpina, județul Prahova, în sensul introducerii denumirii străzilor și numerelor administrative, Anexele nr. 1 - 6 parte integrantă din Proiectul de dispoziție, precum și Adresa Autorității Electorale Permanente nr. 3973/28 martie 2023 înregistrată la Primăria comunei Poiana Câmpina sub nr. 4231/29 martie 2023 prin care s-a comunicat avizul conform pentru modificarea delimitării secțiilor de votare nr. 506, nr. 507, nr. 508, nr. 509, nr. 510 din comuna Poiana Câmpina, județul Prahova, pot fi consultate, începând din 26 aprilie 2023, la sediul Primăriei comunei Poiana Câmpina și pe site-ul oficial al Primăriei comunei Poiana Câmpina - www.primariapoiana-campina.ro, domeniul ”Transparența decizională 2203”.
Cei interesați pot prezenta în scris, până la data de 15 mai 2023 propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice:
- prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la domeniul ”Transparență decizională”;
- la sediul Primăriei comunei Poiana Câmpina - prin poșta la adresa Poiana Câmpina, Str. Dimitrie Gusti, nr. 7, județul Prahova;
- la Registratura instituției, la adresa Poiana Câmpina, Str. Dimitrie Gusti, nr. 7, județul Prahova;
- prin fax la numărul 0244.351.367;
- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail primpoianacampina@yahoo.com.
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe baza de cerere depusă la sediul instituției.
Se desemnează persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă - Elena Tatu, inspector Compartiment Registrul Agricol, Cadastru, Mediu din Aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Câmpina, județul Prahova.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor purta mențiunea ”Propuneri privind proiectul de dispoziție privind modificarea delimitării secțiilor de votare din comuna Poiana Câmpina, județul Prahova”, se vor cosnemna într-un registru, menționându-se data primirii, persoana și date de contact de la care s-a primit propunerea, sugestia sau opinia cu valoare de recomandare și se vor publica pe pagina de internet a instituției. Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la actul normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Autoritatea publică este obligată să decidă organizarea unei întâlniri la care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru este cerut în scris până la data de 16 iunie 2023 de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică.
Proiectul de act normativ, respectiv proiectul de dispoziție privind modificarea delimitării secțiilor de votare din comuna Poiana Câmpina, județul Prahova, Referatul nr. 5374/24 aprilie 2023, Anexele nr. 1 - 6 parte integrantă din proiectul de dispoziție, precum și Adresa Autorității Electorale Permanente nr. 3973/28 martie 2023, înregistrată la Primăria comunei Poiana Câmpina sub nr. 4231/29 martie 2023 prin care s-a comunicat avizul conform pentru modificarea delimitării secțiilor de votare nr. 506, nr. 507, nr. 508, nr. 509, nr. 510 din comuna Poiana Câmpina, județul Prahova, sunt părți intregrante din prezentul anunț.
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon 0244.351.367, e-mail: primpoianacampina@yahoo.com, persoana de contact - inspector Elena Tatu.

793 vizualizari

Comentarii

Campurile marcate cu * sunt obligatorii

Anunțuri

1839 vizualizari
29 nov. 2023 15:34

Vineri, 1 Decembrie, un segment din Bulevardul Carol I va fi închis circulației rutiere

Primăria municipiului Câmpina a anunțat închiderea unui tronson din Bulevardul Carol I, cel cuprins între intersecțiile cu străzile Frații Golești și Henri Coandă.

617 vizualizari
24 nov. 2023 17:48

HIDRO PRAHOVA SA - Buletin informativ privind calitatea apei în Prahova, emis în data de 24 noiembrie 2023

Societatea HIDRO PRAHOVA SA informează abonații și autoritățile locale din aria de operare că apa distribuită se încadrează în parametrii de potabilitate, conform cerințelor Ordonanței nr. 7 din 18 ianuarie 2023 emisă de Guvernul României, cu modificările și completările ulterioare.

Alte stiri recente

507 vizualizari
30 nov. 2023 21:40

Subiect serios, discuții comice în plenul CL Câmpina pe tema terenurilor de pe albia râului Doftana

Consiliul Local Câmpina a aprobat, la propunerea primarului Alin Moldoveanu, în ședința din 25 octombrie 2023, o hotărâre privind îndeplinirea procedurilor de radiere din Cartea Funciară a drepturilor de superficie, uz și servitute înscrise în favoarea societăților Electrocarbon și Elsid, pentru mai multe terenuri de pe râul Doftana, acolo unde cele două societăți au o serie de investiții în domeniul energetic și unde administrația locală intenționează să realizeze centura de est a orașului. După aprobarea hotărârii, Electrocarbon și Elsid au apelat la instanță.

820 vizualizari
30 nov. 2023 21:32

Ion Alexe, cel mai potrivit nume pentru recent inaugurata sală de sport din Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina

În urmă cu puțin timp, în ziua ceremoniei de absolvire și depunere a jurământului de către poromoția noiembrie 2023 a Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina, în prezența secretarului de stat chestor general Bogdan Despescu și a inspectorului principal al Poliției Române chestor Benone Matei, a avut loc inaugurarea sălii de sport din incinta acestei instituții de învățământ.