CONTACT
https://sanconfind.ro/
https://www.hidroprahova.ro/
http://floricon.ro/
https://www.soceram.ro/

Comuna Poiana Câmpina anunță finalizarea proiectului “Modernizare şi dotare şcoală gimnazială “Învăţător Ion Mateescu” comuna Poiana Câmpina, judeţul Prahova”

- Anunțuri -

Comuna Poiana Câmpina anunță finalizarea proiectului “Modernizare şi dotare şcoală gimnazială “Învăţător Ion Mateescu” comuna Poiana Câmpina, judeţul Prahova”

UAT Comuna Poiana Câmpina, în calitate de beneficiar, cu sediul în Comuna Poiana Câmpina, Sat Poiana Câmpina, nr. 462, judeţul Prahova, România, CP 107425, anunță finalizarea proiectului “Modernizare şi dotare şcoală gimnazială “Învăţător Ion Mateescu” comuna Poiana Câmpina, judeţul Prahova”, cod SMIS 124923, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 6640/ 09.02.2021 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, prin Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.

Programul de finanțare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învăţământului obligatoriu.
Obiectivul general al proiectului presupune creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii și învăţământului obligatoriu, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de educaţie, în urma realizării unor lucrări de modernizare și dotare a școlii gimnaziale din comuna Poiana Câmpina, sat Poiana Câmpina.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Îmbunătățirea condițiilor de învăţământ pentru 230 de elevi ai școlii gimnaziale din localitatea Poiana Câmpina prin modernizarea și dotarea unității de învăţământ;
2. Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii și învăţământului obligatoriu, în special pentru copii din mediul rural din satul Poiana Câmpina, ca urmare a modernizării și dotarii școlii din localitate.
Rezultate așteptate:
1. Modernizare și dotare corp clădire școală: 1 clădire modernizată;
2. Reabilitare corp sală de sport: 1 clădire reabilitată;
3. Amenajare teren de volei: 1 teren de volei amenajat;
4. Numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: 230  copii, din care: fete 115, băieţi 115, persoane cu dizabilităţi 0, persoane aparţinând categoriilor dezavatajate 72;
Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educaţională pentru învăţământul general obligatoriu (școli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare): școala cu clasele I-VIII.
Locul de implementare: România, Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, Judeţul Prahova, Comuna Poiana Câmpina, sat Poiana Câmpina, strada Bisericii nr. 235.
Valoarea totală a proiectului este de 6.635.194,13 lei, asistenţa financiară nerambursabilă 6.405.745,63 lei (din care 5.556.003,87 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională și 849.741,76 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat)
Perioada de implementare: 68 luni - Data începere proiect: 01.05.2018 - Data finalizare proiect: 31.12.2023
Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie pentru Școala Gimnazială din satul Poiana Câmpina, comuna Poiana Câmpina, de care beneficiază peste 230 de copii.

Date de contact: Comuna Poiana Câmpina, Sat Poiana Câmpina, nr. 462, judeţul Prahova, România, CP 107425, Telefon: 0244.351.367/ Fax: 0244.351.367 / E-mail: primpoianacampina@yahoo.com.


21 Dec 2023 06:11 602 vizualizari


Comentarii


173 vizualizari 19 Jul 2024 11:32 HIDRO PRAHOVA SA - Buletin informativ privind calitatea apei în Prahova, emis în data de 19 iulie 2024

HIDRO PRAHOVA SA - Buletin informativ privind calitatea apei în Prahova, emis în data de 19 iulie 2024

Societatea HIDRO PRAHOVA SA informează abonații și autoritățile locale din aria de operare că apa distribuită se încadrează în parametrii de potabilitate, conform cerințelor Ordonanței nr. 7 din 18 ianuarie 2023 emisă de Guvernul României, cu modificările și completările ulterioare.

citeste mai mult
480 vizualizari 12 Jul 2024 10:46 HIDRO PRAHOVA SA – Buletin informativ privind calitatea apei în Prahova, emis în data de 12 iulie 2024

HIDRO PRAHOVA SA – Buletin informativ privind calitatea apei în Prahova, emis în data de 12 iulie 2024

Societatea HIDRO PRAHOVA SA informează abonații și autoritățile locale din aria de operare că apa distribuită se încadrează în parametrii de potabilitate, conform cerințelor Ordonanței nr. 7 din 18 ianuarie 2023, emisă de Guvernul României, cu modificările și completările ulterioare.

citeste mai mult
732 vizualizari 10 Jul 2024 15:53 FORJA NEPTUN angajează mai multe categorii de personal

FORJA NEPTUN angajează mai multe categorii de personal

Societatea FORJA NEPTUN angajează mai multe categorii de personal: termist tratamentist, inginer SSM, forjor lăcătuș mecanic, strungar și muncitori necalificați în vederea calificării la locul de muncă.

citeste mai mult
796 vizualizari 05 Jul 2024 11:29 HIDRO PRAHOVA SA - Buletin informativ privind calitatea apei în Prahova, emis în data de 5 iulie 2024

HIDRO PRAHOVA SA - Buletin informativ privind calitatea apei în Prahova, emis în data de 5 iulie 2024

Societatea HIDRO PRAHOVA SA informează abonații și auyoritățile locale din aria de operare că apa distribuită se încadrează în parametrii de potabilitate, conform cerințelor Ordonanței nr. 7 din 18 ianuarie 2023 emisăd e Guvernul României, cu modificările și completările ulterioare.

citeste mai mult
https://dentfamily.ro/
https://cleopatra-esthetics.ro/
Actualitate Politică Social Eveniment Interviuri Sănătate Editorial Sport Anunțuri Joburi Turism

Termeni și condiții - Politica de confidențialitate - Politica cookies
© 2024 Câmpina TV