Anunțuri

1410 vizualizari
02 mai 2023 11:32

Primăria Poiana Câmpina organizează concurs pentru ocuparea postului de CONSILIER JURIDIC clasa I, grad profesional asistent

Comuna Poiana-Câmpina, județul Prahova, persoană juridică cu sediul în comuna Poiana-Câmpina, sat Poiana-Câmpina, str. Dimitrie Gusti, nr. 7, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a  funcţiei publice de execuţie vacante de CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Juridic, Relaţii cu Publicul, Resurse Umane, Relația cu Consiliul Local, Monitorizare Proceduri Administrative din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Poiana-Câmpina, cu durata normală a timpului de muncă – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

482 vizualizari
28 apr. 2023 14:36

HidroPrahova SA - Buletin informativ privind calitatea apei în Prahova, emis în data de 28 aprilie 2023

Societatea HIDRO PRAHOVA S.A. informează abonații și autoritățile locale din aria de operare că apa distribuită se încadrează în parametrii de potabilitate, conform cerințelor Legii 458/2002, cu modificările și completările ulterioare.

802 vizualizari
25 apr. 2023 18:24

Anunț public. Primăria Poiana Câmpina - modificarea delimitării secțiilor de votare

Primăria comunei Poiana Câmpina anunță începerea demersurilor pentru elaborarea proiectului de act normativ, respectiv proiectul de dispoziție privind modificarea delimitării secțiilor de votare din comuna Poiana Câmpina, județul Prahova.

1500 vizualizari
14 apr. 2023 11:06

Comunicat de presă. Începere proiect "Modernizare străzi în Municipiul Câmpina - str. Petrolistului (parțial) și str. Oborului (parțial)"

UAT Municipiul Câmpina, în calitate de beneficiar, derulează proiectul „Modernizare străzi în Municipiul Câmpina - Str. Petrolistului (parțial) și Str. Oborului (parțial)”, cod SMIS 155463, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – DLRC (CLLD) – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.

451 vizualizari
28 apr. 2023 15:44

Comunicat de presă. Lansarea proiectului "Ești un elev important pentru noi!", derulat de Școala Gimnazială "Al.I. Cuza" Câmpina

1 comentarii

Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza", Municipiul Câmpina, este Beneficiarul proiectului EȘTI UN ELEV IMPORTANT PENTRU NOI!, cod F-PNRAS-1-2022-1966, proiect finanțat prin Schema de Granturi Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, în cadrul Componentei C15 - Educație a Planului Național de Redresare şi Reziliență (PNRR), aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 3580/15.04.2022.

465 vizualizari
27 apr. 2023 13:10

Anunț public privind participarea municipiului Câmpina la Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Primăria Municipiului Câmpina anunță participarea la Programul privind casarea autovehiculelor uzate finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu.

957 vizualizari
24 apr. 2023 13:27

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

UAT Municipiul Câmpinaavând sediul în localitatea Câmpina, Bulevardul Culturii, nr. 18, titular al Strategiei și Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Municipiul Câmpina”, anunță publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării Strategiei și Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Municipiul Câmpina, de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe.

614 vizualizari
13 apr. 2023 18:10

Comunicat de presă. Demararea proiectului „Renovare și eficientizare energetică Școala Gimnazială comuna Provița de Jos, județul Prahova”

Comuna Provița de Jos demarează proiectul cu titlul „Renovare și eficientizare energetică Școala Gimnazială comuna Provița de Jos, județul Prahova”, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 - Fondul Local, Schema de granturi pentru coeziune socială și teritorială, Operațiunea I.3: Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ teritoriale.