Anunțuri

1199 vizualizari
26 ian. 2023 18:34

Comunicat de presă privind închiderea proiectului ”Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbări climatice în Câmpina”

UAT Municipiul Câmpina, în calitate de beneficiar, anunță încheierea proiectului ”Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbări climatice în municipiul Câmpina”, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 - 2021, prin Programul Ro-Mediu pentru care Operator de Program este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,.

2499 vizualizari
17 ian. 2023 20:43

Primăria Poiana Câmpina organizează o consultare publică asupra proiectului "Planul de acțiune privind serviciile sociale"

Comuna Poiana Câmpina, județul Prahova, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativproiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al comunei Poiana Câmpina pentru anul 2023.

440 vizualizari
16 ian. 2023 15:56

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților din punct de vedere al securității la incendiu în cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila”

MUNICIPIUL CÂMPINA, în calitate de solicitant de finanțare pentru Spitalul de Psihiatrie Voila, a implementat proiectul „Creșterea siguranței pacienților din punct de vedere al securității la incendiu în cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila”, cod SMIS 152546, proiect desfășurat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 “Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie”, Obiectivul specific 10.1 “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale”.

1945 vizualizari
13 ian. 2023 11:06

Anunț public - procedură de mediu UAT Câmpina

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Câmpina, având sediul în Bulevardul Culturii, nr. 18, Câmpina, județul Prahova, reprezentată prin Moldoveanu Ioan Alin - primar, titular al PUZ – Reglementare edificabil în zona SP2 – zonă spații plantate, agrement și sport pentru amplasare de obiective de utilitate publică, baze sportive, săli sport și amenajări conexe, cu amplasamentul în municipiul Câmpina, str. Drumul Taberei, str. Arinului, str. Cărămidari, De 226, NC29385, 29282, 28665, 28676, 28087, 27035, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru documentul strategic sus menționat și declanșarea etapei de încadrare.

2662 vizualizari
20 ian. 2023 12:29

Hidro Prahova SA – Buletin informativ privind calitatea apei în Prahova, emis în data de 20 ianuarie 2023

Societatea HIDRO PRAHOVA SA informează abonații și autoritățile locale din aria de operare că apa distribuită se încadrează în parametrii de potabilitate, conform cerințelor Legii 458/2002, cu modificările și completările ulterioare.

2553 vizualizari
17 ian. 2023 19:39

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Câmpina, având sediul în Bulevardul Culturii, nr. 18, municipiul Câmpina, județul Prahova, cod poștal 105600, județul Prahova, telefoane 0244.335.681, 0244.336.771, 0244.337.454, adresă de e-mail: cic@primariacampina.ro, reprezentată prin Moldoveanu Ioan Alin - primar, anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării: „Planului de acțiune pentru energie durabilă și climă al Municipiului Câmpina 2021-2027”, cu amplasamentul în Campina, de a nu se supune evaluarii de mediu pentru planuri și programe.

2318 vizualizari
13 ian. 2023 12:35

Hidro Prahova SA - buletinul informativ privind calitatea apei în Prahova, emis în data de 13 ianuarie 2023

Societatea Hidro Prahova SA informează abonații și autoritățile locale din aria de operare că apa distribuită se încadrează în parametrii de potabilitate, conform cerințelor Legii 458/2002, cu modificările și completările ulterioare.

2088 vizualizari
10 ian. 2023 11:21

Anunț public - procedură de mediu UAT Câmpina

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CÂMPINA, având sediul în Bulevardul Culturii, nr. 18, Câmpina, județul Prahova, reprezentată prin Moldoveanu Ioan Alin - primar, titular al PUZ – Reglementare edificabil în zona SP2 – zonă spații plantate, agrement și sport pentru amplasare de obiective de utilitate publică, baze sportive, săli sport și amenajări conexe, cu amplasamentul în municipiul Câmpina, str. Drumul Taberei, str. Arinului, str. Cărămidari, De 226, NC29385, 29282, 28665, 28676, 28087, 27035, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru documentul strategic sus menționat și declanșarea etapei de încadrare.